รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดขอนแก่น

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนบ้านท่าหิน - บ้านบึง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 41.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 992,000 23,846.15 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านท่าหิน - บ้านบึง
 •  
ขายบ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หมู่บ้านเบตต้าเฮาส</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยวโดยเจ้าของ

 • 53.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,750,000 51,594.75 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนเลี่ยงเมือง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยหลังฉางเวช(ซอยนิมิตรเวช) ถนนแยกจากถนนสายน้ำพอง-กระนวน(ทล.2039)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 83 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,652,000 19,903.61 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยหลังฉางเวช(ซอยนิมิตรเวช) ถนนแยกจากถนนสายน้ำพอง-กระนวน(ทล.2039)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">โนนสาโท</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 188 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 900,000 4,787.23 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเทศบาล ถนนทล2038
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านฝาง - พระยืน (ขก.2017)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 310 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,462,000 7,941.94 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านฝาง - พระยืน (ขก.2017)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">โครงการบ้านสีวลี</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 55.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,250,000 58,243.73 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนรพช.สายเมืองเพีย - ละว้า

ทรัพย์ธนาคาร

 • 20 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 672,000 33,600.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนรพช.สายเมืองเพีย - ละว้า
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 125.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,720,000 45,505.17 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสีหราชเดโชไชย

ทรัพย์ธนาคาร

 • 100.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,719,000 27,027.83 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสีหราชเดโชไชย
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 104.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,680,000 63,740.46 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านดอนแก่นเท่า - หนองเรือ(ขก.2013)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 64.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 622,000 9,688.47 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านดอนแก่นเท่า - หนองเรือ(ขก.2013)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 85 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,400,000 51,764.71 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์(ทล.12)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 73 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 744,000 10,191.78 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์(ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 82.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,290,000 52,253.35 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายกุดฉิม - ภูเวียง(ทล.2038)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 84 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,212,000 14,428.57 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกุดฉิม - ภูเวียง(ทล.2038)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 60 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,750,000 62,500.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยเลิศพิทักษ์ ถนนมุกข์ศิริพูล

ทรัพย์ธนาคาร

 • 92 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,438,000 15,630.43 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเลิศพิทักษ์ ถนนมุกข์ศิริพูล
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 99.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,360,000 83,683.68 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค ขอนแก่น</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 78.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,900,000 49,681.53 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น (ทล.230)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 68 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,530,000 37,205.88 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยสุขาภิบาล 5 ถนนสายมัญจาคีรี - แก้งคร้อ (ทล 229)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 43 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 304,000 7,069.77 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยสุขาภิบาล 5 ถนนสายมัญจาคีรี - แก้งคร้อ (ทล 229)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 62 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,660,000 26,774.19 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านห้วยบง - บ้านยอดห้วย

ทรัพย์ธนาคาร

 • 46 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 930,000 20,217.39 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านห้วยบง - บ้านยอดห้วย
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 81.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,700,000 94,594.59 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายชนบท - ดอนดู่

ทรัพย์ธนาคาร

 • 2936.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,812,000 2,660.13 ฿/วา2
  • 5 นอน
  • 6 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายชนบท - ดอนดู่
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 3086

ทรัพย์ธนาคาร

 • 620 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 36.62 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 3086
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายชนบท - บ้านโนนพะยอม(ขก.3029) กม.ที่ 3+10

ทรัพย์ธนาคาร

 • 99 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,299,000 13,121.21 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายชนบท - บ้านโนนพะยอม(ขก.3029) กม.ที่ 3+10
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 64.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,870,000 28,858.02 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองโน-บ้านโสกเสี้ยว(ขก.2174)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 57 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 658,000 11,543.86 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองโน-บ้านโสกเสี้ยว(ขก.2174)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 83.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,640,000 31,503.58 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">กันยารัตน์ ริมบึง</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 67 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,953,000 59,000.00 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอย4 ถนนรอบบึงแก่นนคร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 58.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,950,000 84,470.99 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">กันยารัตน์ ริมบึง</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 1001 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,063,000 2,060.94 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายชนบท - บ้านโนนพะยอม(ขก.3029)
 •  
ขายบ้านเดี่ยว ซอยตรงข้ามราชาวัสดุก่อสร้าง ถนนบ้านม่วง-บ้านโคกล่าม เจ้าของขายเอง

บ้านสวนสไตล์คอตเทจ 2นอน 2น้ำ 1โถง ปูพื้นลามิเนททุกห้อง จอดรถได้สองคัน ...

 • 400 วา2 รับนายหน้า
 • 2,200,000 5,500.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • E
 • -
 • ซอยตรงข้ามราชาวัสดุก่อสร้าง ถนนบ้านม่วง-บ้านโคกล่าม
 •  
บ้านสวนสไตล์คอตเทจ 2นอน 2น้ำ 1โถง ปูพื้นลามิเนททุกห้อง จอดรถได้สองคัน แถมแอร์3ตัว เค้าเตอร์และตู้แขวนภายในบ้าน ห้องเก็บของนอกบ้านและครัวนอกบ้าน รั้วบ้านไทรเกาหลี สนามหญ้ามาเลหน้า-หลังบ้าน ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน มีบ่อปลาคราฟ ตัวโตสองปีแล้ว ประมาณ 20+ ตัว (แต่ขอแบ่งปลาไปเลี้ยงคนละครึ่งนะคะ😁) บ้านสร้างอยู่เองประมาณสองปี มีไฟฟ้าประปา บรรยากาศดีมาก เหมาะสำหรับคนชอบความเป็นส่วนตัว พิกัดบ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม ถนนบ้านม่วง-บ้านโคกล่าม เข้าซอยตรงข้ามร้านราชาวัสดุก่อสร้าง 100 ม. ห่าง7-11,ตลาดบ้านม่วง 1 กม. ห่างสี่แยกไฟแดงบ้านทุ่ม 5 กม. ห่างสนามบิน 13 กม. ห่าง มข. 15 กม. ห่างเซ็นทรัล 18 กม. โฉนดครุฑแดงพร้อมโอน บ้านสวนใกล้เมืองราคานี้หายากค่ะ รีบเลยน้า
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโคกสูง - บ้านศรีสมบูรณ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 84 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 959,000 11,416.67 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านโคกสูง - บ้านศรีสมบูรณ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">ใกล้วราสิริ</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ใกล้วราสิริ ขายบ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น ..พื้นที่ ...

 • 253 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,500,000 13,833.99 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนศรีจันทร์
 •  
ขายบ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น ..พื้นที่ 253 ตร.วา 3.5 ล. $$$ หลัง โตโยต้า ศรีจันทร์ ปั้ม ปตท. ศรีจันทร์ ใกล้ ม.วราศิริ ศรีจันทร์ ### พื้นที่ สวนกว้าง สามารถสร้างบ้านได้อีกหลายหลัง บ้านสวนในเมือง มีผลไม้หลายชนิด เก็บผลได้เลย สงบเงียบจากเสียงรถ ใกล้เคียง 7-11 มินิมาร์ท ตลาดนัด
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">ฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์ ทู</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 124.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,666,000 61,673.37 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในโครงการ ถนนเหล่านาดี (ทล.2131)
 •  
ขายบ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปาร์ค ขอนแก่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปาร์ค ขอนแก่น บ้านบรรยากาศดี อยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้าน เงียบสงบ การเดินทางก็สะดวก...

 • 74 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,800,000 64,864.86 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนเลี่ยงเมือง
 •  
บ้านบรรยากาศดี อยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้าน เงียบสงบ การเดินทางก็สะดวกสบาย ในหมู่บ้านมีสโมสร มีสระว่ายน้ำ มีบึงหมู่บ้านค่ะ สนใจนัดชมบ้านได้นะคะ ราคาต่อรองได้ค่ะ
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนบ้านใหม่นาเพียง - บ้านหนองแขม(ขก.4022)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 145 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 640,000 4,413.79 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านใหม่นาเพียง - บ้านหนองแขม(ขก.4022)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">ศุภมงคลแลนด์</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 80 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 450,000 5,625.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ชุมแพ ขอนแก่น
 •