พรีวิวหน้าประกาศของคุณ

ขาย ชื่อคอนโด เจ้าของขายเอง
 • ข้อมูลอสังหา

 • ห้องนอน
 • ห้องน้ำ
 • ชั้น
 • จอดรถ
 • ทิศ
 • 0 0
 • 0 ตร.ว.
 • 0 ตร.ม.

ข้อมูลจากเจ้าของ

ระบุข้อมูลยืนยันความเป็นเจ้าของ (ไม่เปิดเผยหน้าเว็บ)

ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ลงประกาศ (จะไม่แสดงในหน้าเว็บและไม่เปิดเผยกับบุคคลอื่น) หากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ประกาศอาจไม่ได้รับอนุมัติ

 • รูปหน้าสัญญา

  ที่เห็นชื่อผู้ซื้อและราคาทรัพย์อย่างชัดเจน หรือ

 • (บิล) ใบแจ้งค่าน้ำ/ค่าไฟ

  ที่เห็นชื่อเจ้าของบ้านและบ้านเลขที่ หรือ

 • รูปถ่ายโฉนด (หน้าและหลัง)