รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หินตั้ง</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 65 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 460,000 7,076.92 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายมัญจาคิรี-แก้งคร้อ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองแก - บ้านหนองหวาย (ขก.3054)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 195 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,099,000 5,635.90 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองแก - บ้านหนองหวาย (ขก.3054)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หนองทุ่ม</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 34 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 410,000 12,058.82 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยบ้านหนองทุ่ม ถนนสายมัญจาคีรี-แก้งคร้อ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หินตั้ง</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 149.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 540,000 3,612.04 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนามูลนาค - บ้านสามหมอ

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 75 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 539,000 7,186.67 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนามูลนาค - บ้านสามหมอ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 1,208 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,370,000 3,370,000.00 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยสุขาภิบาล 5 ถนนสายมัญจาคีรี - แก้งคร้อ (ทล 229)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 43 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 304,000 7,069.77 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยสุขาภิบาล 5 ถนนสายมัญจาคีรี - แก้งคร้อ (ทล 229)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายมัญจาคีรี - แก้งคร้อ (ทล.229)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 200 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,753,000 8,765.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายมัญจาคีรี - แก้งคร้อ (ทล.229)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหินตั้ง - บ้านนาจาน

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 62 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 707,000 11,403.23 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหินตั้ง - บ้านนาจาน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองหญ้ารัง

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 250.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,000,000 3,992.02 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองหญ้ารัง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หินตั้ง</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 108.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 470,000 4,327.81 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนแก้งค้อ-อ.มัญจาคิรี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยสุขาภิบาล 6 ถนนสายมัญจาคีรี-แก้งคร้อ (ทล.229)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 143 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 978,000 6,839.16 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยสุขาภิบาล 6 ถนนสายมัญจาคีรี-แก้งคร้อ (ทล.229)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หินตั้ง</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 79 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 575,000 7,278.48 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยทางเข้าบ.หินตั้ง ถนนมัญจาคีรี-ชัยภูมิ
 •  

ประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น

ดูประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด