รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว ซอยไม่มีชื่อ(ทางสาธารณฯ) ถนนแยกจากทางหลวงชนบท ขก.5069 กม.4+050

ติดทางสาธารณประโยชน์

 • 88.0 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 930,000 5.67 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • -
 • -
 • ซอยไม่มีชื่อ(ทางสาธารณฯ) ถนนแยกจากทางหลวงชนบท ขก.5069 กม.4+050
 •  
ติดทางสาธารณประโยชน์
ทรัพย์ธนาคารโดย scb บ้านเดี่ยว ม่วงหวาน

ทรัพย์ธนาคาร

 • 74.00 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,550,000 20,945.95 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านห้วยหินลาด-บ้านสระกุด
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว เสียว.

ทรัพย์ธนาคาร

 • 35 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 200,000 5,714.29 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนน้ำพอง-กระนวน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว หนองหญ้ารังกา

ทรัพย์ธนาคาร

 • 44 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 355,000 10,227.27 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยทางเข้าบ้านหนองหญ้ารังกา ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ท่าโพธิ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 51 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 380,000 7,450.98 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทล.2138 น้ำพอง-หนองดูน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว หนองบัวเงิน

ทรัพย์ธนาคาร

 • 173.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 520,000 3,287.20 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านคำจั่น-หนองบัวเงิน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ดงเค็ง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 86 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 530,000 6,162.79 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทช4003 อุบลรัตน์-เขาสวนกวาง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว โคกกลาง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 52 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 470,000 10,000.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทช.4030 โคกกลาง-คำมืดกลาง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,077,000 519,250.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 49.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,155,000 23,239.44 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยเลิศพิทักษ์ ถนนมุกข์ศิริพูล

ทรัพย์ธนาคาร

 • 92 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,438,000 15,630.43 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเลิศพิทักษ์ ถนนมุกข์ศิริพูล
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 78.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,900,000 49,681.53 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น (ทล.230)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายน้ำพอง - บ้านขาม (ขก.4007)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 30 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 373,000 12,433.33 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายน้ำพอง - บ้านขาม (ขก.4007)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนศรีบูรพา

ทรัพย์ธนาคาร

 • 129 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,535,000 11,899.22 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนศรีบูรพา
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว หนองโคตรเลควิว

ทรัพย์ธนาคาร

 • 166.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,866,000 17,223.56 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนแสงอาทิตย์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนมุขศิริพูล 3

ทรัพย์ธนาคาร

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,509,000 15,090.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมุขศิริพูล 3
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.2039 - พังทุย

ทรัพย์ธนาคาร

 • 180 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,539,000 8,550.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยก ทล.2039 - พังทุย
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านพังทุย

ทรัพย์ธนาคาร

 • 135.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,626,000 12,008.86 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านพังทุย
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายน้ำพอง - กระนวน (ทล.2039)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 1087 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,290,000 4,866.61 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายน้ำพอง - กระนวน (ทล.2039)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 175 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 560,000 3,200.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนโคกสูง-คำม่วง(ขก.2133)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 71 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 405,000 7,183.10 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนโคกสูง-คำม่วง(ขก.2133)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 58 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1 0.02 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว คำบง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 63 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,230,000 19,523.81 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โคกสูง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 200 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 900,000 4,500.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โคกสูง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 126 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 860,000 6,825.40 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 59 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 205,000 3,474.58 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 37 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 540,000 14,864.86 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 83 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 905,000 12,349.40 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว น้ำพอง ขอนแก่น

ทรัพย์ธนาคาร

 • 68 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,250,000 19,852.94 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำพอง ขอนแก่น
 •  

ประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น

ดูประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด