รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย scb บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-เขาวง :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-เขาวง 2 ชั้น พื้นที่ใช้ส...

 • 300 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,650,000 28,833.33 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนกุฉินารายณ์-เขาวง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-เขาวง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 562.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 8.65 ล้านบาท (28,833.33 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) 1 ชั้น ...

 • 280 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,497,000 8,917.86 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) 1 ชั้น 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.50 ล้านบาท (8,917.86 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) 1 ชั้น ...

 • 588 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,857,000 3,158.16 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.86 ล้านบาท (3,158.16 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายโพนทอง - กุฉินารายน์ (ทล.2046) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายโพนทอง - กุฉินารายน์ (ทล.2046) 1 ...

 • 139 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,201,000 8,640.29 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายโพนทอง - กุฉินารายน์ (ทล.2046)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายโพนทอง - กุฉินารายน์ (ทล.2046) 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.20 ล้านบาท (8,640.29 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายชาด - บ้านจอมทอง (กส.4027) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายชาด - บ้านจอมทอง (กส.4027) 2 ชั้น...

 • 380 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,338,000 6,152.63 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายชาด - บ้านจอมทอง (กส.4027)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายชาด - บ้านจอมทอง (กส.4027) 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.34 ล้านบาท (6,152.63 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) 2 ชั้น ...

 • 60 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 861,000 14,350.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12) 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 861,000.00 บาท (14,350.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.213 - กุฉินารายณ์ (ทล.2336) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.213 - กุฉินารายณ์ (ทล.2336...

 • 978 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,587,000 3,667.69 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยก ทล.213 - กุฉินารายณ์ (ทล.2336)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.213 - กุฉินารายณ์ (ทล.2336) 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 3.59 ล้านบาท (3,667.69 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง 1 ชั้น 2...

 • 276 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,099,000 3,981.88 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.10 ล้านบาท (3,981.88 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล.2336) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล.2336) 2 ชั...

 • 220 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,375,000 10,795.45 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล.2336)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล.2336) 2 ชั้น 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.38 ล้านบาท (10,795.45 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก 2 ชั้...

 • 141 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,505,000 10,673.76 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.51 ล้านบาท (10,673.76 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-นามน :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-นามน เนื้อที่ 248 ตารางว...

 • 248 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 850,000 3,427.42 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนกุฉินารายณ์-นามน
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-นามน เนื้อที่ 248 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 850,000.00 บาท (3,427.42 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 300 ตารา...

 • 300 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,660,000 25,533.33 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • -
 • -
 • กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 300 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 562.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 7.66 ล้านบาท (25,533.33 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยภายในหมู่บ้านโคกโก่ง ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร(ทล.12) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ซอยภายในหมู่บ้านโค...

 • 158 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 480,000 3,037.97 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในหมู่บ้านโคกโก่ง ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร(ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ซอยภายในหมู่บ้านโคกโก่ง ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร(ทล.12) เนื้อที่ 158 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 480,000.00 บาท (3,037.97 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์(ทล.12) :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนมะลิวัลย์(ทล.1...

 • 20 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,295,000 64,750.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์(ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนมะลิวัลย์(ทล.12) เนื้อที่ 20 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.30 ล้านบาท (64,750.00 ฿/ตร.ว.)
ขายบ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 146.9 ตาราง...

 • 146.9 วา2 รับนายหน้า
 • 2,000,000 13,614.70 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 5 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • E
 • -
 • กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 146.9 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 250 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 5 คัน ราคาขาย 2.00 ล้านบาท (13,614.70 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2557 (อายุ 8 ปี)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยบ.ราษฎร์-บ.แก้งเดื่อ :

ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ซอยบ.ราษฎร์-บ.แก้ง...

 • 158 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 560,000 3,544.30 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยบ.ราษฎร์-บ.แก้งเดื่อ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ซอยบ.ราษฎร์-บ.แก้งเดื่อ เนื้อที่ 158 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 560,000.00 บาท (3,544.30 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว แจนแลน :

แจนแลน ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง กุฉินารายณ์ กาฬสิ...

 • 256 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,145,000 4,472.66 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 256 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.15 ล้านบาท (4,472.66 ฿/ตร.ว.)

ประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ดูประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมด