รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองแคน - บ้านงิ้วงาม (กส.4028)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 115 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,695,000 14,739.13 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองแคน - บ้านงิ้วงาม (กส.4028)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองแคน - บ้านงิ้วงาม (กส.4028)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 29 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,004,000 34,620.69 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองแคน - บ้านงิ้วงาม (กส.4028)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนบ้านเหล่าอ้อย - บ้านด่านใต้

ทรัพย์ธนาคาร

 • 939 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,898,000 5,216.19 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านเหล่าอ้อย - บ้านด่านใต้
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนบำรุงนคเรศ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 571.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,793,000 11,884.18 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบำรุงนคเรศ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายขอนแก่น - ยางตลาด (ทล.12)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 102 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,574,000 15,431.37 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายขอนแก่น - ยางตลาด (ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ซอยหนองหูลิง - กกตาล 1 ถนนบูรพา

ทรัพย์ธนาคาร

 • 69 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,914,000 27,739.13 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยหนองหูลิง - กกตาล 1 ถนนบูรพา
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโคกประสิทธิ์ - บ้านโนนชัย

ทรัพย์ธนาคาร

 • 220 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,705,000 12,295.45 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านโคกประสิทธิ์ - บ้านโนนชัย
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกร บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านเหล่ากลาง - โนนเขวา

ทรัพย์ธนาคาร

 • 473 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,762,000 5,839.32 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านเหล่ากลาง - โนนเขวา
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ท่าคันโท กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 134 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,600,000 11,940.30 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ท่าคันโท กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">แววปวีร์ วิลล่า</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 54 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,500,000 27,777.78 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว นาคู กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 472 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,300,000 2,754.24 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • นาคู กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 70 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 750,000 10,714.29 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 58 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 350,000 6,034.48 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยางตลาด กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 98 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 350,000 3,571.43 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยางตลาด กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 63.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,640,000 41,640.38 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว สมเด็จ กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 262 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,531,000 9,660.31 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สมเด็จ กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว กมลาไสย กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 34 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 546,000 16,058.82 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • กมลาไสย กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 168 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,826,000 10,869.05 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,872,000 18,720.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนสงเปลือย เจ้าของขายเอง

บ้านพร้อมที่ดิน พื้นที่ใกล้ตัวเมือง ติดถนนบายพาส กาฬสินธุ์ ห่างจาก โลต...

 • 44 วา2 รับนายหน้า
 • 1,800,000 40,909.09 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • S
 • -
 • ถนนสงเปลือย
 •  
บ้านพร้อมที่ดิน พื้นที่ใกล้ตัวเมือง ติดถนนบายพาส กาฬสินธุ์ ห่างจาก โลตัส กาฬสินธุ์ 1 กิโลเมตร
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ฆ้องชัย กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 254 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 900,000 6,496.06 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนกุฉินารายณ์-นามน

ทรัพย์ธนาคาร

 • 248 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 850,000 3,427.42 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนกุฉินารายณ์-นามน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง ถนนนามน-กุฉินารายณ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 56 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 495,000 11,428.57 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง ถนนนามน-กุฉินารายณ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">บ้านกุดอ้อ</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 206 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,055,000 5,121.36 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยทางเข้าบ้านกุดอ้อ ถนนถีนานนท์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนกาฬสินธุ์-สมเด็จ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 478 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 700,000 2,144.35 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนกาฬสินธุ์-สมเด็จ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนยางตลาด-โพนทอง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 126 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 650,000 6,706.35 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนยางตลาด-โพนทอง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยเข้าบ้านเว่อ ถนนเข้าเขื่อนลำปาว

ทรัพย์ธนาคาร

 • 442 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,095,000 2,477.38 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเข้าบ้านเว่อ ถนนเข้าเขื่อนลำปาว
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนสายสหัสขันธ์-คำม่วง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 429 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,610,000 3,752.91 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสหัสขันธ์-คำม่วง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคาร

 • 325 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 3,984.62 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนกฺุนารายณ์-นาคู

ทรัพย์ธนาคาร

 • 56 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 18,125.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนกฺุนารายณ์-นาคู
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนยางตลาด-เขื่อนลำปาว

ทรัพย์ธนาคาร

 • 75 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 600,000 8,000.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนยางตลาด-เขื่อนลำปาว
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยบ้านกอก-บ้านนาบอน ถนนถีนานนท์(ทล.213)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 800 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,500,000 2,287.50 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยบ้านกอก-บ้านนาบอน ถนนถีนานนท์(ทล.213)
 •  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องเก็บของ 1 ห้องพระ ที่จอ...

 • 75 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,890,000 38,533.33 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • S
 • -
 • ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องเก็บของ 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 3 คัน เนื้อที่ 75 ตรว.(300 ตรม.) ภายในหมู่บ้านแสนรัก ห่างจากถนน 4 เลน เพียง 150 เมตร (เส้นกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์) ถนนหน้าบ้านกว้าง 8 เมตร
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

• ทำเลภายในชุมชนบ้านบัวขาว ติดถนนสายกุฉินารายณ์-สร้างค้อ(2291) กม.1+3...

 • 300.00 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,660,000 25,533.33 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • -
 • -
 • กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 •  
• ทำเลภายในชุมชนบ้านบัวขาว ติดถนนสายกุฉินารายณ์-สร้างค้อ(2291) กม.1+300 ในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว • สถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ ตรงข้าม รร.เซนต์จอห์นบัวขาว รร.สามัคคีบัวขาว รร.บัวขาว รายละเอียดทรัพย์ • ที่ดิน โฉนดที่ 30226 เนื้อที่ 0-3-0 ไร่ หรือ 300 ตร.ว. หน้ากว้างที่ดิน 11 ม. • อาคารพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 224/1 พื้นที่ใช้สอย 562.0 ตร.ม. หน้ากว้างอาคาร 10.5 ม. (4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ) • สนใจติดต่อ: คุณพันธิมน สุขทิพยาโรจน์ โทร.086-983-2910
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 51.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 540,000 10,465.12 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยางตลาด กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว ซอยอนรรฆนาค 17 ถนนอนรรฆนาค

• สถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ วัดสว่างมงคล ร.พ.กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหว...

 • 98.9000000 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,730,000 17,492.42 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • -
 • -
 • ซอยอนรรฆนาค 17 ถนนอนรรฆนาค
 •  
• สถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ วัดสว่างมงคล ร.พ.กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ตลาดสดเทศบาล ร.ร.เทศบาล 3 วัดกลาง วัดใต้ รายละเอียดทรัพย์ • -ที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 25178 เเละ 27129 (จำนวน 2 แปลง) เนื้อที่ติดต่อผืนเดียวกันรวม 0-0-98.9 ไร่ หรือ 98.9 ตร.ว. หน้ากว้างที่ดิน 22 เมตร • สิ่งปลูกสร้าง : 2 รายการ ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 134 ตร.ม. 1. บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ 263/11 พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. 2. อาคารพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 14 ตร.ม. • สิ่งปลูกสร้างปี 2550 ผังเมืองสีเหลือง ห่างจากถนน 120 ม. • สนใจติดต่อ: คุณพันธิมน สุขทิพยาโรจน์ โทร.086-983-2910
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 181 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,400,000 7,734.81 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยภายในหมู่บ้านโคกโก่ง ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร(ทล.12)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 158 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 480,000 3,037.97 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในหมู่บ้านโคกโก่ง ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร(ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์(ทล.12)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 20 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,295,000 64,750.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์(ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">คำกั้ง</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 436 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 780,000 2,385.32 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยโยธาคำกั้ง-เหล่าใหญ่ ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร
 •