รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทล. 227)

ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนกาฬ...

 • 508 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 11,460,000 22,559 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทล. 227)
 •  
ที่ดินจำนวน 5 แปลงติดกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ติดถนน 2 ด้าน ขนาดแปลงที่ดินด้านทิศตะวันตก กว้างประมาณ 37 ม. และด้านทิศเหนือ กว้างประมาณ 54.5 ม.บสส.รับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 1. บ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้น ไม่ปรากฎเลขที่2. บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ไม่ปรากฎเลขที่3. บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ไม่ปรากฎเลขที่ข้อมูลจากการสำรวจสภาพสิ่งปลุกสร้างทั้ง 3 รายการมีการปลูกคร่อมบนที่ดินแปลงของบุคคลอื่น โดยสิ่งปลูกสร้างรายการที่ 1 มีการปลูกสร้างคร่อมแปลงข้างเคียงของบุคคลอื่นบางส่วน(โฉนดที่ดินเลขที่ 41227) สิ่งปลูกสร้างรายการที่ 2 พื้นที่ส่วนใหญ่มีการสร้างคร่อมแปลงของบุคคลอื่น (โฉนดที่ดินเลขที่ 41227และ 60921) และรายการที่ 3 พื้นที่ส่วนใหญ่มีการสร้างคร่อมแปลงของบุคคลอื่น (โฉนดที่ดินเลขที่ 41227) (รายละเอียดตามผังฯ)++ผู้สนใจควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง รูปที่ดิน เนื้อที่ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่พึงพอใจก่อนการเสนอซื้อ++ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนสายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทล.227) เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผิวจราจรลาดยาง กว้างประมาณ 18 ม. เขตทางกว้างประมาณ 40 ม. รหัสทรัพย์สิน SAM : 3A1042
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล.2336)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล....

 • 220 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,998,000 9,082 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์ (ทล.2336)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028810233) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น,อายุอาคาร 13 ปี,พื้นที่ใช้สอย 236 ตรม, 4 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ -บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,อายุอาคาร 10 ปี,พื้นที่ใช้สอย 34 ตรม -เพิงเอนกประสงค์ 4 หลัง,อายุอาคาร 10 ปี และ 13 ปี และ 4 ปี -ยุ้งข้าว อายุอาคาร 19 ปี -รั้ว อายุ 13 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเข้าบ้านน้อยดงยาง

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเข้าบ้านน้อยดงยาง

 • 402 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,136,000 2,826 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเข้าบ้านน้อยดงยาง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028806201) -อาคารคลส.ชั้นเดียว อายุอาคาร 18 ปี,พื้นที่ใช้สอย 105 ตร.ม, 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ -อาคารคลส.ชั้นเดียว อายุอาคาร 17 ปี,พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม. -ห้องน้ำ อายุอาคาร 10 ปี,พื้นที่ใช้สอย 4 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายยางตลาด - กระนวน (ทล.2110)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายยางตลาด - กระนวน (ทล.2110)

 • 277 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,400,000 15,884 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 4 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายยางตลาด - กระนวน (ทล.2110)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028808753) - บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น,อายุอาคาร 10 ปี,พื้นที่ใช้สอย 441.50 ตร.ม, 2 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ - รั้ว , อายุอาคาร 10 ปี ยาว 32.50 ม. - ยุ้งข้าว,อายุอาคาร 15 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ (กส.3067)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยม...

 • 109 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,174,000 10,963 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ (กส.3067)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809232) -บ้านพักอาศัยชั้นเดียว อายุอาคาร 12 ปี,พื้นที่ใช้สอย 122.50 ตร.ม., 1 ห้องน้ำ, 4 ห้องนอน -ยุ้งข้าว อายุอาคาร 37 ปี,พื้นที่ใช้สอย 6 ตร.ม. -เพิงเอนกประสงค์ อายุอาคาร 11 ปี,พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายห้วยเม็ก - ท่าคันโท (ทล.2009)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายห้วยเม็ก - ท่าคันโท (ทล....

 • 152 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,265,000 14,901 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายห้วยเม็ก - ท่าคันโท (ทล.2009)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809386) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น อายุอาคาร 20 ปี พื้นที่ใช้สอย 340 ตร.ม. 2 ห้องน้ำ, 2 ห้องนอน -ยุ้งข้าว อายุอาคาร 20 ปี,พื้นที่ใช้สอย 10 ตร.ม -รั้ว อายุ 20 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเ...

 • 141 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,308,000 9,277 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028810380) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 21 ปี, พื้นที่ใช้สอย 224 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 2 ห้องนอน -ยุ้งข้าว, อายุอาคาร 21 ปี , พื้นที่ใช้สอย 8 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านค้อ - กาฬสินธุ์ (กส.2058)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านค้อ - กาฬสินธุ์ (กส....

 • 294 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,412,000 5,051 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านค้อ - กาฬสินธุ์ (กส.2058)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028810390) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 16 ปี , พื้นที่ใช้สอย 247.50 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ**
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12)

 • 3167 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 16,479,000 5,203 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสมเด็จ - มุกดาหาร (ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815203) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว อายุอาคาร 16 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 11 รายการ **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนผดุงรักษ์

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนผดุงรักษ์

 • 278 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,899,000 10,547 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนผดุงรักษ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028810978) -บ้านพักอาศัยคสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 14 ปี, พื้นที่ใช้สอย 111 ตร.ม, 3 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ -เพิงอเนกประสงค์ ,อายุอาคาร 14 ปี , พื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม. -คสล.ชั้นเดียว ,อายุอาคาร 14 ปี , พื้นที่ใช้สอย 63 ตร.ม. , 1 ห้องน้ำ -รั้ว คสล. , อายุ 13 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทล.ชนบทสายบ้านบ่อ-บ้านเหล่าแดง(กส.4023)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทล.ชนบทสายบ้านบ่อ-บ้านเหล่า...

 • 680 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,218,000 3,262 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทล.ชนบทสายบ้านบ่อ-บ้านเหล่าแดง(กส.4023)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812843) - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น, อายุอาคาร 29 ปี, พื้นที่ใช้สอย 333 ตรม., 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 29 ปี, พื้นที่ใช้สอย 9 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกทางหลวงสาย 213 - นามน (ทล.2336)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกทางหลวงสาย 213 - นามน...

 • 142 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,103,000 7,768 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยกทางหลวงสาย 213 - นามน (ทล.2336)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028808233) บ้านพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 23 ปี, พื้นที่ใช้สอย 153 ตร.ม 2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบุคคลอื่นสร้างล้ำเข้ามาในแปลงทรัพย์สิน ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทล.แผ่นดินสายโพนทอง - กุฉินารายน์ (ทล.2046)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทล.แผ่นดินสายโพนทอง - กุฉิน...

 • 139 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,114,000 8,014 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทล.แผ่นดินสายโพนทอง - กุฉินารายน์ (ทล.2046)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028808130) -บ้านพักอาศัย คลส.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 14 ปี,พื้นที่ใช้สอย 125.50 ตร.ม, 2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ -เพิงเอนกประสงค์, อายุอาคาร 13 ปี,พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองอิเฒ่า-บ้านหนองดอกแป้น

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองอิเฒ่า-บ้านหนองด...

 • 129 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 842,000 6,636 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองอิเฒ่า-บ้านหนองดอกแป้น
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812855) -บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 17 ปี , พื้น้ที่ใช้สอย 109.75 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน -เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 13 ปี , พื้น้ที่ใช้สอย 48 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์(ทล.2336)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์(ทล.23...

 • 183 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 917,000 5,011 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายนามน - กุฉินารายณ์(ทล.2336)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028807127) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 20 ปี, พื้นที่ใช้สอย 144 ตร.ม, 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ - เพิงเอนกประสงค์, อายุอาคาร 20 ปี, พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม. ***สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างล้ำที่ดินบุคคลอื่น ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายยางตลาด - บ้านเสียว (ทล.2156)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายยางตลาด - บ้านเสียว (ทล....

 • 106 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 841,000 8,085 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายยางตลาด - บ้านเสียว (ทล.2156)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812195) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 16 ปี , พื้นที่ใช้สอย 124 ตรม. , 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกสมเด็จ-บ้านยอดแกง

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกสมเด็จ-บ้านยอดแกง

 • 1207 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,496,000 2,068 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยกสมเด็จ-บ้านยอดแกง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814039) - บ้านพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 45 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 12 ปี - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 12 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านเหล่าแดง - บ้านดอนข่า - บ้านโคกประสิทธิ์

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านเหล่าแดง - บ้านดอนข่...

 • 37 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 491,000 13,270 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านเหล่าแดง - บ้านดอนข่า - บ้านโคกประสิทธิ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815183) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 16 ปี , พื้นที่ใช้สอย 165.25 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

 • 59 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 750,000 12,712 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยางตลาด กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4607101401) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านหนองกุง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว กมลาไสย กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว กมลาไสย กาฬสินธุ์

 • 340 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,275,000 3,676 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • กมลาไสย กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4603100461) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านเล้า)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว กมลาไสย กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว กมลาไสย กาฬสินธุ์

 • 161.85 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,500,000 9,268 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • กมลาไสย กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4603801311) ขายบ้านเดี่ยว (โนนไฮ)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนกมลาพิทักษ์ : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ถนนกมลาพิทักษ์

 • 150 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,000,000 13,333 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1.5 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนกมลาพิทักษ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนกมลาพิทักษ์ 1.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 150 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน ราคาขาย 2.00 ล้านบาท (13,333.33 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2561 (อายุ 4 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านกิ่งดาว : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

หมู่บ้านกิ่งดาว ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านกิ่งดาว

 • 40.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,600,000 39,312 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • NE
 • -
 • ถนนหน้าเรือนจำ
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนหน้าเรือนจำ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 100 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาขาย 1.60 ล้านบาท (39,312.04 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2546 (อายุ 19 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนยางตลาด-กระนวน : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยว ถนนยางตลาด-กระนวน

 • 72 วา2 รับนายหน้า
 • 4,000,000 55,556 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนยางตลาด-กระนวน
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ซอยไม่มี ถนนยางตลาด-กระนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 160 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน ราคาขาย 4.00 ล้านบาท (55,555.56 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2557 (อายุ 8 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านพฤกภิรมย์​ : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

หมู่บ้านพฤกภิรมย์​ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านพฤกภิรมย์​

 • 78 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,700,000 47,436 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนกุดยางสามัคคี​
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนกุดยางสามัคคี​ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 200 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาขาย 3.70 ล้านบาท (47,435.90 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนยางตลาด-โพนทอง

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนยางตลาด-โพนทอง

 • 170 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 770,000 4,529 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนยางตลาด-โพนทอง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4603100341) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านโนนเมือง)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนสงเปลือย : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยว ถนนสงเปลือย

 • 44 วา2 รับนายหน้า
 • 1,800,000 40,909 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • S
 • -
 • ถนนสงเปลือย
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนสงเปลือย เนื้อที่ 44 ตารางวา 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาขาย 1.80 ล้านบาท (40,909.09 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2562 (อายุ 3 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์

 • 75 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,890,000 38,533 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • S
 • -
 • ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ เนื้อที่ 75 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 136 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน ราคาขาย 2.89 ล้านบาท (38,533.33 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2562 (อายุ 3 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

 • 146.9 วา2 รับนายหน้า
 • 2,000,000 13,615 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 5 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • E
 • -
 • กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 146.9 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 250 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 5 คัน ราคาขาย 2.00 ล้านบาท (13,614.70 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2557 (อายุ 8 ปี)
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

 • 67 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,530,000 22,836 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ยางตลาด กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ยางตลาด กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 67 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.53 ล้านบาท (22,835.82 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ยางตลาด กาฬสินธุ์

 • 70 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 175,000 2,500 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ยางตลาด กาฬสินธุ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ยางตลาด กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 70 ตารางวา 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 175,000.00 บาท (2,500.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ซอยสะอาดสมศรี ถนนหนองผ้าอ้อม-นานน (ทล.2336)

ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ซอยสะอ...

 • 1422 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,250,000 2,286 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • ซอยสะอาดสมศรี ถนนหนองผ้าอ้อม-นานน (ทล.2336)
 •  
ที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ตั้งอยู่ติดถนน 2 ด้าน ขนาดแปลงที่ดินด้านทิศใต้ติดถนน กว้างประมาณ 36 ม. และด้านทิศตะวันออกกว้างประมาณ 152 ม. (ส่วนที่ติดถนน กว้างประมาณ 100 ม.) ลึกสุดประมาณ 120 ม.บสส. รับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย1. บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น2. บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 3. บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว นอกจากนั้นยังมีสิ่งปลูกสร้างส่วนอื่น ซึ่งยังไม่พบหลักฐานว่าสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินตามสภาพปัจจุบันเป็นส่วนควบของที่ดินหรือไม่ การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อจึงดำเนินการได้ตามรายการที่ บสส. จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนเท่านั้นถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ซอยสะอาดสมศรี เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผิวจราจร คสล. กว้างประมาณ 4 ม. เขตทางกว้างประมาณ 6 ม. รหัสทรัพย์สิน SAM : 3A0669
ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนไชยกาล

ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนไช...

 • 60 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 494,000 8,233 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • ถนนไชยกาล
 •  
ที่ดินเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดแปลงที่ดินด้านทิศใต้ติดถนน กว้างประมาณ 10 ม. ลึกประมาณ 24 ม.บสส. รับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างระบุเป็นบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว เลขที่ 237 (ข้อมูลจาการสำรวจสภาพทรัพย์สินไม่ติดเลขที่) มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องโถงถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนไชยกาล เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผิวจราจร คสล. กว้างประมาณ 8 ม. เขตทางกว้างประมาณ 12 ม. รหัสทรัพย์สิน SAM : 3A0754
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ทล.12)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ท...

 • 43.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,020,000 23,502 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814155) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 14 ปี , พื้นที่ใช้สอย 204 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทุ่งศรีเมือง

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทุ่งศรีเมือง

 • 38.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 727,000 16,658 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทุ่งศรีเมือง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028807311) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 20 ปี,พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม, 2 ห้องนอน,1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเสลภูมิ-กุฉินารายณ์(ทล.2046)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเสลภูมิ-กุฉินารายณ์(ทล....

 • 228 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,636,000 7,175 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเสลภูมิ-กุฉินารายณ์(ทล.2046)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028813644) - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 16 ปี , พื้นที่ใช้สอย 235 ตรม. , 2 ห้องน้ำ , 2 ห้องนอน - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 25 ปี , พื้นที่ใช้สอย 72 ตรม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 25 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยอุดมสุข

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยอุดมสุข

 • 107 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,257,000 11,748 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยอุดมสุข
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809139) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 32 ปี, พื้นที่ใช้สอย 201.75 ตร.ม , 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ -เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 6 ปี , พื้นที่ใช้สอย 6.25 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเชียงยืน-ยางตลาด(ทล.12)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเชียงยืน-ยางตลาด(ทล.12)

 • 361 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,009,000 5,565 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเชียงยืน-ยางตลาด(ทล.12)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814337) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 65.75 ตรม.และรั้ว
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายกาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ (ทล.227)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายกาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ (...

 • 75 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,680,000 49,067 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ (ทล.227)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028811025) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น อายุอาคาร 7 ปี พื้นที่ใช้สอย 164 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านหนองเม็ก

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านหนองเ...

 • 268 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,461,000 5,451 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านหนองเม็ก
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028806011) -บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 21 ปี,พื้นที่ใช้สอย 123 ตร.ม, 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ -รั้ว, อายุ 21 ปี,ยาว 130 ม. -ลาน คลส. ,อายุ 21 ปี **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ