ลงประกาศเลย!

ปรับปรุงใหม่! เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ลงประกาศเสร็จ แสดงผลทันที

ไม่ต้องรออนุมัติ แอดมินตรวจสอบในภายหลัง

แสดงลายน้ำเบอร์โทรบนรูป

ไม่ต้องแก้ไขรูปเอง ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร

เพิ่มช่องทางติดต่อ สูงสุด 5 ช่องทาง

มือถือ, Line, Email, WhatsApp, WeChat

แอดมินช่วยลง-แก้ไขประกาศ

ติดต่อไลน์ @zmyhomecare สูงสุดประกาศละ 2 ครั้ง/เดือน

รับแจ้งเตือนผู้สนใจทางไลน์ @zmyhome

เมื่อมีคนกดดูเบอร์โทร หรือมีคนสนใจประกาศในโครงการเดียวกัน*
(* บริการใหม่ในอนาคต)

ค่าบริการประกาศซีมายโฮม

ประกาศเช่า 200 เหรียญ/เดือน

ประกาศขาย 400 เหรียญ/เดือน

พิเศษ! ลดค่าบริการ 50%

เมื่อส่งเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของ*

รูปถ่ายโฉนด, หน้าสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทน(ประกาศนายหน้า)

ประกาศเช่า 100 เหรียญ/เดือน

ประกาศขาย 200 เหรียญ/เดือน

ต่ออายุเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ ยกเลิกโดยกด ซ่อน หรือ ขายแล้ว/เช่าแล้ว
ในหน้า “ประกาศของฉัน” ก่อนวันตัดเหรียญครั้งถัดไปอย่างน้อย 1 วัน

ZmyHome ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปิดประกาศและไม่คืนเหรียญ ทั้งการลงประกาศแบบใช้เหรียญเต็ม หรือใช้เหรียญแบบมีส่วนลด หากท่านไม่ใช่เจ้าของตามเอกสารสิทธิ ตั้งใจลงประกาศซ้ำ หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ

พิเศษสุด! สำหรับคนขาย ปล่อยเช่าบ้าน
ลงประกาศเลย!