รวมประกาศขายโกดัง โรงงานกรุงเทพและทั่วประเทศ

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายดอนเจดีย์ - หนองกระทุ่ม

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายดอนเจดีย์ - หนองกระทุ่ม

 • 2873 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 34,573,000 12,034 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายดอนเจดีย์ - หนองกระทุ่ม
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800301) - โกดังชั้นเดียว อายุอาคาร 15 ปี พื้นที่ใช้สอย 1, 336.50 ตร.ม. - บ้านพักคนงานชั้นเดียว อายุอาคาร 18 ปี พื้นที่ใช้งาน 795.20 ตร.ม. - โกดังชั้นเดียว อายุอาคาร 15 ปี พื้นที่ใช้สอย 4, 620 ตร.ม. - ลานคอนกรีต รวม 2 ลาน อายุ 15 ปี พื้นที่ใช้สอย 2,007 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านดอนหวาย - บ้านนาไร่ใหญ่ (อจ.3002)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านดอนหวาย - บ้านนาไร...

 • 6641 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,391,000 1,264 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านดอนหวาย - บ้านนาไร่ใหญ่ (อจ.3002)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800716) โกดังชั้นเดียว และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 9 รายการ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ขนาด 15x20 ม. ลึกประมาณ 3 ม.เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน **ทรัพย์มีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได้ ขอให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนราษฎร์บรรจบ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนราษฎร์บรรจบ

 • 1150.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 18,020,000 15,659 ฿/วา2
  • นอน
  • 19 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนราษฎร์บรรจบ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800941) - อาคารคสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 18 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1,216 ตร.ม., 19 ห้องโถง , 19 ห้องน้ำ - อาคารคสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 18 ปี , พื้นที่ใช้สอย 128 ตร.ม., 2 ห้องโถง , 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านหนองกระดี่ - บ้านหนองพันเทา

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านหนองกระดี่ - บ้านห...

 • 800 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,300,000 5,375 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองกระดี่ - บ้านหนองพันเทา
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800585) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 707 ตร.ม. , 1 ห้องนอน - ห้องน้ำ 2 หลัง , อายุอาคาร 10 ปี - บ้านพักคนงานชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม. - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 7 ปี, พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม. **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ขนาด 15x15 ม. ลึก 1 ม. เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายวังกะพี้-ตรอน-พิชัย(ทล.117)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายวังกะพี้-ตรอน-พิชัย(ทล...

 • 1944 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 18,240,000 9,383 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวังกะพี้-ตรอน-พิชัย(ทล.117)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128801048) โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 17 ปี , พื้นที่ใช้สอย 3683.50 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 5 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านนาปลากั้ง - บ้านวังลึก

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านนาปลากั้ง - บ้านวั...

 • 14340 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,202,000 363 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนาปลากั้ง - บ้านวังลึก
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800636) - โรงงานผลิตกระดาษ , อายุอาคาร 25 ปี , และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม 8 รายการ - ทรัพย์สินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ จำนวน 6 บ่อ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอย3 ถนนสายบ้านปินพัฒนา - บ้านหนองหล่ม (พย.3075)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอย3 ถนนสายบ้านปินพัฒนา - บ้...

 • 887.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,595,000 2,923 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอย3 ถนนสายบ้านปินพัฒนา - บ้านหนองหล่ม (พย.3075)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800567) โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 18 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 9 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนมิตรภาพตอนหนองคาย (ทล.233)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนมิตรภาพตอนหนองคาย (ทล.233)

 • 980.43 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 16,486,000 16,815 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมิตรภาพตอนหนองคาย (ทล.233)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800596) อาคารโรงงาน 2 ชั้น , อายุอาคาร 30 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1760 ตรม. , 7 ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 7 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล.210)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ท...

 • 3472 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 23,082,000 6,648 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล.210)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800586) - โกดังเก็บสินค้าชั้นเดียว , อายุอาคาร 23 ปี , พื้นที่ใช้สอย 2,400 ตรม. - เพิงอเนกประสงค์ชั้นเดียว , อายุอาคาร 23 ปี , พื้นที่ใช้สอย 252 ตรม. - อาคารคสล.ชั้นเดียว 2 หลัง , อายุอาคาร 23 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยถนนสายบางพลอง-เกาะนางทอง ถนนสายบ้านเกาะนางคำเหนือ-บ้านบ่อนนท์

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยถนนสายบางพลอง-เกาะนางทอง ...

 • 1301.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,513,000 5,004 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยถนนสายบางพลอง-เกาะนางทอง ถนนสายบ้านเกาะนางคำเหนือ-บ้านบ่อนนท์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800660) - โรงงานชั้นเดียว , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 688.50 ตรม. และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 9 รายการ**ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด (ทล.108)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด (ทล.108)

 • 4317 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 76,769,000 17,783 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด (ทล.108)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800674) โกดัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 7 รายการ (ทรัพย์มี 2 กลุ่ม) **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างคร่อมลำเหมืองสาธารณฯ ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านพลัง - บ้านเนินม่วง (พจ.1010)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านพลัง - บ้านเนินม่ว...

 • 1283 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,801,000 2,963 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านพลัง - บ้านเนินม่วง (พจ.1010)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800694) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 190 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนก่อสร้างคล่อมอยู่บนแนวเขตคลอง ก่อนการเสนอซื้อทรัพย์ ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนการเสนอซื้อ**
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านม่วงสามปี-บ้านห้วยหญ้าไทร(ลพ.1227)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านม่วงสามปี-บ้านห้วย...

 • 728 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,563,000 10,389 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านม่วงสามปี-บ้านห้วยหญ้าไทร(ลพ.1227)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800843) - อาคารอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 406.50 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน - โกดัง , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม. - โกดัง , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 845 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายวัดน้อย - ไผ่ขาด(สห.2019)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายวัดน้อย - ไผ่ขาด(สห.20...

 • 4452 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 64,751,000 14,544 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวัดน้อย - ไผ่ขาด(สห.2019)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800220) อาคารโรงงาน 3 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดินและดาดฟ้า และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านศรีลานนา - บ้านม่วงเจ็ดต้น (ชร.4011)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านศรีลานนา - บ้านม่ว...

 • 454 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,050,000 4,515 ฿/วา2
  • นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านศรีลานนา - บ้านม่วงเจ็ดต้น (ชร.4011)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800971) - โรงเก็บของ , อายุอาคาร 21 ปี , พื้นที่ใช้สอย 385 ตร.ม. -เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 21 ปี , พื้นที่ใช้สอย 270 ตร.ม. **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายท่าฤดี - บ้านบ่อน้ำส้ม

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายท่าฤดี - บ้านบ่อน้ำส้ม

 • 2887.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,635,000 2,298 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายท่าฤดี - บ้านบ่อน้ำส้ม
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800519) อาคารโรงงานชั้นเดียว อายุอาคาร 20 ปี พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 รายการ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายท่าลี่ - ปากห้วย (ทล.2115)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายท่าลี่ - ปากห้วย (ทล.2...

 • 11967 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 100,622,000 8,408 ฿/วา2
  • นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายท่าลี่ - ปากห้วย (ทล.2115)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800446) โกดัง 2 ชั้น , อายุอาคาร 16 ปี , พื้นที่ใช้สอย 604 ตรม. , 4 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 10 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยบ้านหนองกบ ม.5 ถนนสายบ้านหนองปลาดุก - บ้านยาง

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยบ้านหนองกบ ม.5 ถนนสายบ้าน...

 • 248 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,884,000 11,629 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยบ้านหนองกบ ม.5 ถนนสายบ้านหนองปลาดุก - บ้านยาง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800773) - โรงงานชั้นเดียว , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 549.50 ตร.ม. - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 20 ปี , พื้นที่ใช้สอย 104 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านสันต้นหมื่น - บ้านแม่ต๋ำน้อย (ทล.1174)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านสันต้นหมื่น - บ้าน...

 • 3113.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 11,156,000 3,583 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านสันต้นหมื่น - บ้านแม่ต๋ำน้อย (ทล.1174)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800568) - โกดัง , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1009 ตรม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุ 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 244 ตรม. , 1 ห้องน้ำ - ห้องน้ำ , อายุ 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 3 ตรม. **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ จำนวน 2 บ่อ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านปงแสนทอง - บ้านไร่นาน้อย

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านปงแสนทอง - บ้านไร่...

 • 188 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,727,000 9,186 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านปงแสนทอง - บ้านไร่นาน้อย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800801) - อาคารโรงงานชั้นเดียว , อายุอาคาร 7 ปี , พื้นที่ใช้สอย 144 ตร.ม. - บ้านพักคนงาน , อายุอาคาร 7 ปี , พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านหนองแบน - บ้านท่าข้ามสาคร

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านหนองแบน - บ้านท่าข...

 • 10320 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 47,046,000 4,559 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองแบน - บ้านท่าข้ามสาคร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800723) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 15 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 11 รายการ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านแก่ง-ทองแสนขัน(ทล.1214)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านแก่ง-ทองแสนขัน(ทล....

 • 1600 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 15,631,000 9,769 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านแก่ง-ทองแสนขัน(ทล.1214)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800751) โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 2,160 ตรม. , และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งหมด 7 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยถนนพิษณุกร ถนนสายสอง-งาว(ทล.1154)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยถนนพิษณุกร ถนนสายสอง-งาว(...

 • 578 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,126,000 3,678 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยถนนพิษณุกร ถนนสายสอง-งาว(ทล.1154)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800875) - ห้องเก็บของ , อายุ 5 ปี , พื้นที่ใช้สอย 105 ตรม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุ 4 ปี - เพิงอเนกประสงค์ , อายุ 9 ปี - เพิงอเนกประสงค์ 2 หลัง , อายุ 10 ปี - ห้องน้ำ , อายุ 10 ปี - รั้ว คสล. , อายุ 19 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านโคกเลาะ - บ้านโป่งแต้(กพ.1029)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านโคกเลาะ - บ้านโป่ง...

 • 8991 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 13,589,000 1,511 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านโคกเลาะ - บ้านโป่งแต้(กพ.1029)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800354) โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 24 ปี , พื้นที่ใช้สอย 576 ตรม. พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 รายการ **ภายในพื้นที่ มีเสา รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (DTAC) ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูลก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายควนทราย - ควนยาว

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายควนทราย - ควนยาว

 • 1259 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,482,000 1,971 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายควนทราย - ควนยาว
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800911) - โรงเก็บของชั้นเดียว , อายุอาคาร 17 ปี , พื้นที่ใช้สอย 233.92 ตรม. และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 9 รายการ**ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 10x25, 25x10 ม. ลึก 4 ม.เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนบ้านทึง - หนองอีพัง (สพ.4022)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนบ้านทึง - หนองอีพัง (สพ.4...

 • 10024 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 40,636,000 4,054 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านทึง - หนองอีพัง (สพ.4022)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800717) -โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1,998.94 ตรม. -อาคารอเนกประสงค์ , อายุ 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1,056.15 ตรม. , 5 ห้องน้ำ , 5 ห้องนอน -เพิงอเนกประสงค์ , อายุ 15 ปี -ลาน คสล. , อายุ 15 ปี **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นทางฯ เนื้อที่่ประมาณ 1-2-90.0 ไร่ ซึ่งธนาคารไม่กำหนดราคาขาย ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายป่าบอน-โล๊ะจังกระ (ทล.4122)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายป่าบอน-โล๊ะจังกระ (ทล....

 • 359.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,365,000 17,690 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายป่าบอน-โล๊ะจังกระ (ทล.4122)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800930) - โกดัง, อายุอาคาร 14 ปี, พื้นที่ใช้สอย 496 ตรม. - ห้องเย็น, อายุ 12 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยภายในโครงการ ถนนซอยวัดตรีพาราสีมาเขต

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยภายในโครงการ ถนนซอยวัดตรี...

 • 400 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,270,000 13,175 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในโครงการ ถนนซอยวัดตรีพาราสีมาเขต
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800747) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 475 ตร.ม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 18 ปี , พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม. - รั้ว , อายุ 9 ปี - ลาน คสล. , อายุ 9 ปี - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 4 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านป่าเดียว - บ้านทุ่งค่าย (ทล.4261)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายบ้านป่าเดียว - บ้านทุ่...

 • 2518.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,143,000 3,630 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านป่าเดียว - บ้านทุ่งค่าย (ทล.4261)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800990) - อาคารสำนักงาน , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1,067.94 ตร.ม. , 3 ห้องนอน - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 18.25 ตร.ม. , 3 ห้องน้ำ - โรงเก็บของชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 2.25 ตร.ม. - รั้ว คสล. , อายุ 10 ปี **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยภายในโครงการ ถนนซอยวัดตรีพาราสีมาเขต

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยภายในโครงการ ถนนซอยวัดตรี...

 • 400 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,270,000 13,175 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในโครงการ ถนนซอยวัดตรีพาราสีมาเขต
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800747) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 475 ตร.ม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 18 ปี , พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม. - รั้ว , อายุ 9 ปี - ลาน คสล. , อายุ 9 ปี - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 4 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนเลียบคลองชลประทาน

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนเลียบคลองชลประทาน

 • 14413 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 114,346,000 7,934 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเลียบคลองชลประทาน
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800763) - โกดังชั้นเดียว และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 14 รายการ **ธนาคารประกาศขายพร้อมกับ 99-88-00111
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายหันคา-หูช้าง(ทล.3211)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายหันคา-หูช้าง(ทล.3211)

 • 9103 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,206,000 1,011 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายหันคา-หูช้าง(ทล.3211)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800966) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 15 , พื้นที่ใช้สอย 336 ตรม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 86 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 152 ตรม. - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 3 ตรม. , 1 ห้องน้ำ - ลาน คสล. , อายุ 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 8970 ตรม. **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน**
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายแม่จัน - เชียงแสน (ทล.1016)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายแม่จัน - เชียงแสน (ทล....

 • 11603.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 107,029,000 9,224 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแม่จัน - เชียงแสน (ทล.1016)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800801) โกดัง อายุอาคาร 14 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 23 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนเลียบมอเตอร์เวย์

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนเลียบมอเตอร์เวย์

 • 817 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 21,795,000 26,677 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเลียบมอเตอร์เวย์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128801060) - โกดังชั้นเดียว อายุอาคาร 8 ปี พื้นที่ใช้สอย 1,681.50 ตร.ม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว อายุอาคาร 8 ปี พื้นที่ใช้สอย 130.05 ตร.ม. 5 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ - อาคาร คสล.3 ชั้น , อายุอาคาร 8 ปี , พื้นที่ใช้สอย 540 ตร.ม. 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ - โรงจอดรถ อายุ 7 ปี และ 4 ปี - รั้ว , อายุ 8 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายเชียงใหม่-แม่สรวย(ทล.118)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายเชียงใหม่-แม่สรวย(ทล.1...

 • 1579 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,740,000 3,635 ฿/วา2
  • นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเชียงใหม่-แม่สรวย(ทล.118)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800808) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 17 ปี , พื้นที่ใช้สอย 2490 ตรม. , 1 ห้องน้ำ - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 17 ปี , พื้นที่ใช้สอย 432 ตรม. - ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้องน้ำ - บ้านพักคนงาน, อายุอาคาร 17 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสุขาภิบาล 5

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสุขาภิบาล 5

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,282,000 42,820 ฿/วา2
  • นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสุขาภิบาล 5
 • 3.6 กม. จาก BTS คลองสาม  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800779) - โรงงานชั้นเดียว อายุอาคาร 21 ปี พื้นที่ใช้สอย 357.50 ตร.ม. , 2 ห้องน้ำ, 4 ห้องทำงาน, 2 ห้องโถง - โรงงาน 3 ชั้น อายุอาคาร 16 ปี พื้นที่ใช้สอย 127.50 ตร.ม. 3 ห้องน้ำ, 7 ห้องโถง
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย(ทล.101)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย(ทล.1...

 • 721 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 13,384,000 18,563 ฿/วา2
  • นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย(ทล.101)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800827) - อาคาร คสล.2 ชั้น , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 742.87 ตรม. - โกดังชั้นเดียว , อายุ 20 ปี , พื้นที่ใช้สอย 800 ตรม. , 1 ห้องน้ำ - ห้องน้ำ และ รั้ว , อายุ 20 ปี - ส่วนโล่งหลังคาคลุม 2 หลัง , อายุ 20 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสุขาภิบาล 5

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสุขาภิบาล 5

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,282,000 42,820 ฿/วา2
  • นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสุขาภิบาล 5
 • 3.6 กม. จาก BTS คลองสาม  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800779) - โรงงานชั้นเดียว อายุอาคาร 21 ปี พื้นที่ใช้สอย 357.50 ตร.ม. , 2 ห้องน้ำ, 4 ห้องทำงาน, 2 ห้องโถง - โรงงาน 3 ชั้น อายุอาคาร 16 ปี พื้นที่ใช้สอย 127.50 ตร.ม. 3 ห้องน้ำ, 7 ห้องโถง
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี (ทล.1084)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนสายกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษ...

 • 410 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,702,000 21,224 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี (ทล.1084)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส128800829) - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี - ส่วนโล่งหลังคาคลุม , ห้องน้ำ , อายุอาคาร 9 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนบ้านป่ากล้วย

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนบ้านป่ากล้วย

 • 2637 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 17,694,000 6,710 ฿/วา2
  • นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านป่ากล้วย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส098800622) - อาคารโรงงาน อายุอาคาร 12 ปี พื้นที่ใช้สอย 2,7171 ตร.ม. 3 ห้องโถง, 1 ห้องอื่นๆ - อาคารสำนักงาน อายุอาคาร 12 ปี พื้นที่ใช้สอย 519.50 ตร.ม. 5 ห้องโถง, 3 ห้องน้ำ, 4 ห้องอื่นๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม 8 สิ่งปลูกสร้าง