รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดศรีสะเกษ

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ขายบ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">วริยาธานี</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยวโดยเจ้าของ

 • 85 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,200,000 37,647.06 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • S
 • -
 • เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว โนนคูณ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 78 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 625,000 8,012.82 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • โนนคูณ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 250 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,240,000 16,960.00 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 55 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,430,000 26,000.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 15 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 565,000 56,666.67 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนสังเม็ก-ขนุน

ทรัพย์ธนาคาร

 • 115 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 720,000 6,260.87 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสังเม็ก-ขนุน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 117 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 630,000 5,384.62 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ราษีไศล ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 126 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 800,000 7,460.32 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ราษีไศล ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 69 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,490,000 21,594.20 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 106.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 755,000 9,821.43 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนโชคชัย-เดชอุดม

ทรัพย์ธนาคาร

 • 49 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 700,000 16,530.61 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนโชคชัย-เดชอุดม
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ศิลาลาด ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 94 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,000,000 18,031.91 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ศิลาลาด ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนประชารังสฤษฏ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 94 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,300,000 56,382.98 ฿/วา2
  • 7 นอน
  • 6 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนประชารังสฤษฏ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนประชารังสฤษฏ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 800 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,900,000 4,875.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนประชารังสฤษฏ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนประชารังสฤษฏ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 364 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,800,000 7,692.31 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนประชารังสฤษฏ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ราษีไศล ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 89 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,500,000 16,853.93 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ราษีไศล ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 143 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,300,000 9,090.91 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหนองแก้ว-บ้านแสงใหญ่ (อบจ.ศก.2017)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 119 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 750,000 6,302.52 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านหนองแก้ว-บ้านแสงใหญ่ (อบจ.ศก.2017)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 87 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 550,000 6,321.84 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 200 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 642,000 3,210.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 33.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,100,000 32,835.82 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ราษีไศล ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 510 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,714,000 13,164.71 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ราษีไศล ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 204 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,720,000 18,235.29 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ทล.22

ทรัพย์ธนาคาร

 • 57 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 255,000 7,368.42 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ทล.22
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 117.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 870,000 9,133.39 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">เทพธานี.</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 57.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,700,000 29,462.74 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 103 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,600,000 18,446.60 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">พัฒนาสิน</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 105 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,650,000 15,714.29 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบารมี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 109 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,690,000 17,431.19 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว ขุนหาญ ศรีสะเกษ

• ทำเลติดถนนสายขุนหาญ-สำโรงเกียรติ(2127)กม.11+220 ห่างจากตัวบ้านเพียง...

 • 96 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,650,000 17,187.50 ฿/วา2
  • 5 นอน
  • 4 น้ำ
  • -
 • -
 • ขุนหาญ ศรีสะเกษ
 •  
• ทำเลติดถนนสายขุนหาญ-สำโรงเกียรติ(2127)กม.11+220 ห่างจากตัวบ้านเพียง 215 ม. • สถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ ศาลาประชาคม บ้านโคกตาบัว ร.ร.บ้านหนองบัวเรณู วัดประสาทศรี รายละเอียดทรัพย์ • ที่ดิน โฉนดที่ 20111 เนื้อที่ 0-0-96 ไร่ หรือ 96 ตร.ว. หน้ากว้างที่ดิน 15 ม. • สิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ พื้นที่ใช้สอยรวม 258.5 ตร.ม. (5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ) ประกอบด้วย 1.บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 229 ม.7 ขนาด 11x13.50 ม. (212 ตร.ม.) 2.บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ไม่มีเลขที่ ขนาด 6x7 ม. (46.5 ตร.ม.) • สนใจติดต่อ: คุณพันธิมน สุขทิพยาโรจน์ โทร.086-983-2910
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โนนคูณ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 118 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 730,000 6,186.44 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โนนคูณ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

• โครงการติดถนนสายทล.221-บ้านศรีอุดม แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ วัด...

 • 110.00 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 750,000 3.08 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • -
 • -
 • กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
• โครงการติดถนนสายทล.221-บ้านศรีอุดม แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ วัดป่าศรีเจริญ ร.ร.บ้านแก อนามัยบ้านแก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ วัดบ้านกระบี ร.ร.บ้านกระบี รายละเอียดทรัพย์ • ที่ดิน โฉนดที่ 26995 เนื้อที่ 0-1-10 ไร่ หรือ 110 ตร.ว. ขนาดที่ดิน 16 x 28 ม. • บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ 4 พื้นที่ใช้สอย 243.75ตร.ม. หน้ากว้างอาคาร 14.50 ม. (2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ) ตัวบ้านห่างจากถนน 100 ม • สนใจติดต่อ: คุณพันธิมน สุขทิพยาโรจน์ โทร.086-983-2910
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

• ทำเลติดซอยไม่มีชือ(สาธารณะฯ) ห่างจากถนนสายกันทรลักษ์-แยกโพนเมือง ก...

 • 190.00 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 900,000 3.54 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • -
 • -
 • กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 •  
• ทำเลติดซอยไม่มีชือ(สาธารณะฯ) ห่างจากถนนสายกันทรลักษ์-แยกโพนเมือง กม.22+100 เพียง 1,250 ม. • สถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ วัดทุ่งกัลยาสว่าง สถานีตำรวจกุดเสลา วัดบ้านนารังกา ร.ร.บ้านนารังกา รายละเอียดทรัพย์ • ที่ดินน.ส. 3ก. 1241 เนื้อที่ 0-1-90 ไร่ หรือ 190 ตร.ว. ขนาดที่ดิน 25 x 28 ม. • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น เลขที่ 295 พื้นที่ใช้สอย 254.0 ตร.ม. หน้ากว้างอาคาร 16.60 ม. (4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ) • สนใจติดต่อ: คุณพันธิมน สุขทิพยาโรจน์ โทร.086-983-2910
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

• ทำเลติดถนนสายกันทรารมย์-กันทรลักษ์(2085)กม.44+300 ตั้งอยู่ในเขตอบต....

 • 915.00 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,840,000 2,010.93 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • -
 • -
 • กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
 •  
• ทำเลติดถนนสายกันทรารมย์-กันทรลักษ์(2085)กม.44+300 ตั้งอยู่ในเขตอบต.หัวช้าง • สถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ วัดบ้านโนนศรีไค ร.ร.บ้านลือชัย วัดบ้านหนองหัวช้าง ร.ร.หนองหัวช้าง รายละเอียดทรัพย์ • ที่ดิน โฉนดที่ 55489,55421 (จำนวน 2 แปลง) เนื้อที่ 2-1-15 ไร่ หรือ 915 ตร.ว. หน้ากว้างที่ดิน 34 ม. • บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น เลขที่ 62 พื้นที่ใช้สอย 150.60 ตร.ม. หน้ากว้างอาคาร 6 ม. (1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ) • สนใจติดต่อ: คุณพันธิมน สุขทิพยาโรจน์ โทร.086-983-2910
ขายบ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">บ้านตะวันรุ่ง18</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยวโดยเจ้าของ

 • 63 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,850,000 29,365.08 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • NW
 • -
 • ซอยครูลือ ถนนมหาราช
 •  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนศรีอุทุมพร เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยวโดยเจ้าของ

 • 301 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,450,000 14,784.05 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • E
 • -
 • ถนนศรีอุทุมพร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">บ้านเอื้ออาทร</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 27 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 450,000 16,666.67 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
 •  
ขายบ้านเดี่ยว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านร่มรื่น มีพื้นที่ใช้สอยด้านข้าง บ้านสะอาดเรียบร้...

 • 21 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 650,000 30,952.38 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 •  
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านร่มรื่น มีพื้นที่ใช้สอยด้านข้าง บ้านสะอาดเรียบร้อย รายละเอียดตัวบ้าน เนื้อที่ 21 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องโถง สถานที่ใกล้เคียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ บ้านเอื้ออาทร (หนองครก) บ้านเลขที่ 500/459 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,385,000 19,500.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยทางเข้าบ.สวาย ถนนทล.แผ่นดินหมายเลข 22

ทรัพย์ธนาคาร

 • 145 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,835,000 12,655.17 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยทางเข้าบ.สวาย ถนนทล.แผ่นดินหมายเลข 22
 •