รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดพิจิตร

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

 • 92 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 550,000 5,978.26 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร เนื้อที่ 92.00001338182 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 550,000.00 บาท (5,978.26 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 530,000 5,300.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร เนื้อที่ 100 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 530,000.00 บาท (5,300.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

 • 178 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 500,000 2,808.99 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เนื้อที่ 177.99992168003 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 500,000.00 บาท (2,808.99 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)

 • 29.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 470,000 16,151.20 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115) เนื้อที่ 29.100004953192 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 470,000.00 บาท (16,151.20 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)

 • 33.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 400,000 11,976.05 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115) 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 400,000.00 บาท (11,976.05 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 350,000 3,500.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 350,000.00 บาท (3,500.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านแฝด ทิพวรรณ

ทิพวรรณ ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านแฝด ทิพวรรณ

 • 40 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 950,000 23,750.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านแฝด ทับคล้อ พิจิตร เนื้อที่ 40 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 950,000.00 บาท (23,750.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

 • 174 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,128,000 6,482.76 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร เนื้อที่ 174 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.13 ล้านบาท (6,482.76 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ศรีทอง.

ศรีทอง. ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ศรีทอง.

 • 322 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,757,000 11,667.70 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเทศบาล
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนเทศบาล เนื้อที่ 322 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 3.76 ล้านบาท (11,667.70 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

 • 29.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 360,000 12,328.77 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร เนื้อที่ 29.2 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 360,000.00 บาท (12,328.77 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

 • 295 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 828,000 2,806.78 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร เนื้อที่ 295 ตารางวา 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 828,000.00 บาท (2,806.78 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว บึงสีไฟเลควิลล์

บึงสีไฟเลควิลล์ ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว บึงสีไฟเลควิลล์

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,260,000 12,600.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร เนื้อที่ 100 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.26 ล้านบาท (12,600.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

 • 1333 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,162,000 871.72 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เนื้อที่ 1333 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.16 ล้านบาท (871.72 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว สากเหล็ก พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว สากเหล็ก พิจิตร

 • 193 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 652,000 3,378.24 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สากเหล็ก พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว สากเหล็ก พิจิตร เนื้อที่ 193 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 652,000.00 บาท (3,378.24 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

 • 192 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,448,000 12,750.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร เนื้อที่ 192 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.45 ล้านบาท (12,750.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ถนนเลียบทางรถไฟ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ถนนเลียบทางรถไฟ

 • 256 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 519,000 2,027.34 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเลียบทางรถไฟ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนเลียบทางรถไฟ เนื้อที่ 256 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 519,000.00 บาท (2,027.34 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว บ้านเอื้ออาทร 4

บ้านเอื้ออาทร 4 ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว บ้านเอื้ออาทร 4

 • 29.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 630,000 21,355.93 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทางหลวง (พจ.3068)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ถนนทางหลวง (พจ.3068) เนื้อที่ 29.5 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 630,000.00 บาท (21,355.93 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านแฝด ทิพวรรณ ทับคล้อ

ทิพวรรณ ทับคล้อ ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านแฝด ทิพวรรณ ทับคล้อ

 • 40 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 660,000 16,500.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านแฝด ทับคล้อ พิจิตร เนื้อที่ 40 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 660,000.00 บาท (16,500.00 ฿/ตร.ว.)
ขายบ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

 • 81 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,300,000 53,086.42 ฿/วา2
  • 6 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • S
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง เมืองพิจิตร พิจิตร เนื้อที่ 81 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 400 ตารางเมตร 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน ราคาขาย 4.30 ล้านบาท (53,086.42 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2561 (อายุ 4 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

 • 68 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,600,000 38,235.29 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • บางมูลนาก พิจิตร
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง บางมูลนาก พิจิตร เนื้อที่ 68 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาขาย 2.60 ล้านบาท (38,235.29 ฿/ตร.ว.) สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2562 (อายุ 3 ปี)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

 • 73.28 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 695,000 9,484.54 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร เนื้อที่ 73.28 ตารางวา 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 695,000.00 บาท (9,484.54 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

 • 71.23 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,030,000 28,500.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ตะพานหิน พิจิตร เนื้อที่ 71.23 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.03 ล้านบาท (28,500.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนร่มเกล้า

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนร่มเกล้า

 • 101 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,845,000 18,267.33 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนร่มเกล้า
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนร่มเกล้า เนื้อที่ 101 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.85 ล้านบาท (18,267.33 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

 • 304.45 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,980,000 6,503.50 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง โพทะเล พิจิตร เนื้อที่ 304.45 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.98 ล้านบาท (6,503.50 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยหมู่บ้านแสงจันทร์ฉาย

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยหมู่บ้านแสงจันทร์ฉาย

 • 89 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,110,000 12,471.91 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยหมู่บ้านแสงจันทร์ฉาย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ซอยหมู่บ้านแสงจันทร์ฉาย เนื้อที่ 89 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.11 ล้านบาท (12,471.91 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ถนนพิจิตร-ดงประคำ(พจ.3003)

ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ถนนพิจิตร-ดงประคำ(พจ.3003)

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 834,000 8,340.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนพิจิตร-ดงประคำ(พจ.3003)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนพิจิตร-ดงประคำ(พจ.3003) เนื้อที่ 100 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 834,000.00 บาท (8,340.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

 • 61.36 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,275,000 20,779.22 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ทับคล้อ พิจิตร เนื้อที่ 61.36 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.28 ล้านบาท (20,779.22 ฿/ตร.ว.)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนพิจิตร-สามง่าม : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ถนนพิจิตร-สามง่าม

 • 90 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,200,000 13,333.33 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • E
 • -
 • ถนนพิจิตร-สามง่าม
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนพิจิตร-สามง่าม เนื้อที่ 90 ตารางวา 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาขาย 1.20 ล้านบาท (13,333.33 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

 • 31 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,400,000 45,161.29 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • -
 • -
 • บางมูลนาก พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง บางมูลนาก พิจิตร เนื้อที่ 31 ตารางวา 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.40 ล้านบาท (45,161.29 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว พิจิตร

 • 25.49 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 530,000 20,790.38 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง พิจิตร เนื้อที่ 25.49 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 530,000.00 บาท (20,790.38 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

 • 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,715,000 54,300.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง เมืองพิจิตร พิจิตร เนื้อที่ 50 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.72 ล้านบาท (54,300.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

 • 58.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 500,000 8,488.37 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เนื้อที่ 58.9 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 500,000.00 บาท (8,488.37 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

 • 154.81 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,000,000 6,459.46 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • บางมูลนาก พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง บางมูลนาก พิจิตร เนื้อที่ 154.81 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.00 ล้านบาท (6,459.46 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

 • 323.97 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 490,000 1,512.50 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ทับคล้อ พิจิตร เนื้อที่ 323.97 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 490,000.00 บาท (1,512.50 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ถนนทล.ชบ.(พจ.ถ 1-0024)

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ถนนทล.ชบ.(พจ.ถ 1-0024)

 • 331.34 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 555,000 1,675.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทล.ชบ.(พจ.ถ 1-0024)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนทล.ชบ.(พจ.ถ 1-0024) เนื้อที่ 331.34 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 555,000.00 บาท (1,675.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ถนนพิพิธเมตตา

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ถนนพิพิธเมตตา

 • 230.95 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 775,000 3,355.70 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนพิพิธเมตตา
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนพิพิธเมตตา เนื้อที่ 230.95 ตารางวา 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 775,000.00 บาท (3,355.70 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

 • 31.96 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 470,000 14,705.88 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เนื้อที่ 31.96 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 470,000.00 บาท (14,705.88 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว พิจิตร

 • 79.04 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 785,000 9,931.11 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง พิจิตร เนื้อที่ 79.04 ตารางวา 1 ชั้น 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 785,000.00 บาท (9,931.11 ฿/ตร.ว.)
ขายบ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

 • 45 วา2 รับนายหน้า
 • 2,500,000 55,555.56 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • E
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง เมืองพิจิตร พิจิตร เนื้อที่ 45 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 45 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาขาย 2.50 ล้านบาท (55,555.56 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2560 (อายุ 5 ปี)
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอย- ถนนสายบ้านคลองอุดม-บางกระทุ่ม

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอย- ถนนสายบ้านคลองอุดม-บางกระ...

 • 313 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,520,000 7,298.92 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอย- ถนนสายบ้านคลองอุดม-บางกระทุ่ม
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ซอย- ถนนสายบ้านคลองอุดม-บางกระทุ่ม เนื้อที่ 313 ตารางวา - ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 208.25 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.52 ล้านบาท (7,298.92 ฿/ตร.ว.)