รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดพิจิตร

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 77 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,600,000 20,779.22 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">พลัสโฟโฮม</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 53 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,400,000 26,415.09 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนแยกจากถนนสายตะพานหิน - เพชรบูรณ์ (ทล.113)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,850,000 28,500.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 32 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 495,000 15,468.75 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ถนนเลียบทางรถไฟ

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 256 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 519,000 2,027.34 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเลียบทางรถไฟ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านแฝด <a href="" target="_blank">ทิพวรรณ</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านแฝด

 • 40 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 950,000 23,750.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ถนนพิพิธเมตตา

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 298 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,000,000 3,355.70 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนพิพิธเมตตา
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 650,000 6,500.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายโพทะเล-ท่าเสา (พจ.5022)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 262 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,700,000 10,305.34 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายโพทะเล-ท่าเสา (พจ.5022)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">ปาริชาติแลนด์</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 83 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,090,000 25,180.72 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">บึงสีไฟเลควิลล์</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,260,000 12,600.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 178 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 500,000 2,808.99 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 86 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 730,000 8,488.37 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">พลัสโฟโฮม</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 52 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,400,000 26,923.08 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนแยกจากถนนสายตะพานหิน - เพชรบูรณ์ (ทล.113)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนร่มเกล้า

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 101 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,845,000 18,267.33 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนร่มเกล้า
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 465 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 905,000 1,946.24 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">บ้านเอื้ออาทร 4</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 29.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 630,000 21,355.93 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทางหลวง (พจ.3068)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 174 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,128,000 6,482.76 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 34 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 500,000 14,705.88 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 105 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 650,000 6,190.48 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนพิจิตร-สามง่าม เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องครัว+ห...

 • 90 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,200,000 13,333.33 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • E
 • -
 • ถนนพิจิตร-สามง่าม
 •  
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องครัว+ห้องอาหาร อยู่ห่างเมืองพิจิตรไปทางสามง่าม 6 กม. ห่างถนนสายพิจิตร - สามง่าม 100 เมตร หลังบ้านติดแม่น้ำพิจิตรเก่า เหมาะปลูกผักสวนครัวทานเอง ขายถูก 1,200,000
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว เมืองพิจิตร พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 118 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,250,000 19,067.80 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองพิจิตร พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ราคาติดต่อธนาคาร

 • 104 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,190,000 21,057.69 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ราคาติดต่อธนาคาร
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 1333 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,162,000 871.72 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 29.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 470,000 16,151.20 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 185 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,195,000 6,459.46 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • บางมูลนาก พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 53 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,300,000 24,528.30 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 429 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,790,000 6,503.50 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว โพทะเล พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 91 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 435,000 4,780.22 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โพทะเล พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านแฝด <a href="" target="_blank">ทิพวรรณ ทับคล้อ</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านแฝด

 • 40 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 660,000 16,500.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">ศรีทอง.</a>

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 322 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,757,000 11,667.70 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเทศบาล
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว วชิรบารมี พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 60 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,100,000 18,333.33 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • วชิรบารมี พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ตะพานหิน พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 109 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 580,000 5,321.10 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ตะพานหิน พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บางมูลนาก พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 31 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,400,000 45,161.29 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • บางมูลนาก พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายบางมูลนาก-บรรพตพิสัย (ทล.1067)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 189 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,200,000 11,640.21 ฿/วา2
  • 6 นอน
  • 5 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบางมูลนาก-บรรพตพิสัย (ทล.1067)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 97 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 920,000 9,484.54 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •  
ขายบ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">หมู่บ้านสายสัมพันธ์ โครงการ 1 จ.พิจิตร</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

หมู่บ้านสายสัมพันธ์ โครงการ 1 จ.พิจิตร อยู่ติดกับบึงสีไฟ ห่างจาก ย่านการค้า เช่น Top supermarket , แมคโคร เพี...

 • 80 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,300,000 28,750.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนเลี่ยงเมือง
 •  
อยู่ติดกับบึงสีไฟ ห่างจาก ย่านการค้า เช่น Top supermarket , แมคโคร เพียง 3 นาที และ สถานที่ราชการ , โรงพยาบาล
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว สากเหล็ก พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 193 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 652,000 3,378.24 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สากเหล็ก พิจิตร
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 33.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 400,000 11,976.05 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร (ทล.115)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ทับคล้อ พิจิตร

ทรัพย์ธนาคารบ้านเดี่ยว

 • 400 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 605,000 1,512.50 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ทับคล้อ พิจิตร
 •