รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดปัตตานี

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนมะกรูด-บางโกระ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 607 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 210,000 1,630.97 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะกรูด-บางโกระ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนรามัน-มายอ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 140 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 2,535.71 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนรามัน-มายอ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ยะหริ่ง ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 251.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 670,000 4,516.51 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยะหริ่ง ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนบ้านท่าหิน

ทรัพย์ธนาคาร

 • 150 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,200,000 21,333.33 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านท่าหิน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านดอนเค็ด-นาประดู่ (ปน.6041)

ทรัพย์ธนาคาร

 • 193 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,700,000 8,808.29 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านดอนเค็ด-นาประดู่ (ปน.6041)
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ยะรัง ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 72.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,550,000 21,291.21 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ยะรัง ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว สายบุรี ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 1456 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 910,000 625.00 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สายบุรี ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว เมืองปัตตานี ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 50.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 714,000 14,110.67 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองปัตตานี ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ยะรัง ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 95 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 661,000 6,957.89 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยะรัง ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว โคกโพธิ์ ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 88.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 650,000 7,377.98 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • โคกโพธิ์ ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว สายบุรี ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 47.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 610,000 12,734.86 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • สายบุรี ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว มายอ ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 46.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 270,000 5,844.16 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • มายอ ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ปะนาเระ ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 234.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,130,000 8,180.26 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ปะนาเระ ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนสายสายบุรี-รือเสาะ

ราคาติดต่อธนาคาร

 • 1,273 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 890,000 734.49 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสายบุรี-รือเสาะ
 •  
ราคาติดต่อธนาคาร
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ยะรัง ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 110.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,400,000 16,636.53 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยะรัง ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านแฝด หนองจิก ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 95.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,625,000 17,033.54 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 3 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หนองจิก ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนสายปัตตานี-นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 98 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 990,000 9,795.92 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายปัตตานี-นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนน้ำตกโพงโพง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 80.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 570,000 7,098.38 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนน้ำตกโพงโพง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนปัตตานี-นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 405 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 495,000 1,358.02 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนปัตตานี-นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยสาธารณะประโยชน์ทางจดภาระจำยอม ถนนสายปะนาเระ-แฆแฆ-สายบุรี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 71.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 370,000 5,477.53 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยสาธารณะประโยชน์ทางจดภาระจำยอม ถนนสายปะนาเระ-แฆแฆ-สายบุรี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนบ้านดอน-บ้านดอนตะวันออก

ทรัพย์ธนาคาร

 • 156.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 315,000 2,107.28 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านดอน-บ้านดอนตะวันออก
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยเข้าโรงเรียนบ้านควนหยี ถนนบ.ยือราแป-บ.ลาเกาะ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 356.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 605,000 1,821.24 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเข้าโรงเรียนบ้านควนหยี ถนนบ.ยือราแป-บ.ลาเกาะ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนมะกอกะดุหง

ทรัพย์ธนาคาร

 • 52 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 345,000 7,307.69 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะกอกะดุหง
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยแยกถนน รพช.สายหนองน้ ถนนยะลา-ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 328 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 1,112.80 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยแยกถนน รพช.สายหนองน้ ถนนยะลา-ปัตตานี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนต้นตำเสา-จาเราะบองอ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 123 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 0.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนต้นตำเสา-จาเราะบองอ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หนองจิก ปัตตานี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 1145.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,180,000 3,650.02 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หนองจิก ปัตตานี
 •