รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดนราธิวาส

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยทางเข้าบ้านกอแนะ ถนนบ.บือนังกือเยาะ-บ.ตันหยงมัส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 171 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 200,000 1,198.83 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยทางเข้าบ้านกอแนะ ถนนบ.บือนังกือเยาะ-บ.ตันหยงมัส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว รือเสาะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 44 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 355,000 13,636.36 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • รือเสาะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ถนนบ้านซากอ-พัฒนานิคม

ทรัพย์ธนาคาร

 • 333 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 270,000 1,801.80 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนบ้านซากอ-พัฒนานิคม
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านแฝด ซอยถ.สายบ.ปะลุกาสาเมาะ-บ.อีโยะ ถนนสายบ.ต้นไทร-บ.ตะโล๊ะดือรามัน

ทรัพย์ธนาคาร

 • 350 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 580,000 1,757.14 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยถ.สายบ.ปะลุกาสาเมาะ-บ.อีโยะ ถนนสายบ.ต้นไทร-บ.ตะโล๊ะดือรามัน
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ตากใบ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 259 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,600,000 33,204.63 ฿/วา2
  • 5 นอน
  • 5 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ตากใบ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">นราทัศน์เพลส</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 259 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,120,000 15,907.34 ฿/วา2
  • 6 นอน
  • 4 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองนราธิวาส นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว <a href="" target="_blank">บุญธนา 2</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 82.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,100,000 49,878.35 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 4 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • สุไหงโก-ลก นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ซอยดารุลฆอยร์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 182 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,300,000 7,142.86 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยดารุลฆอยร์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ซอยดารุลฆอยร์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 154.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,210,000 7,852.04 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยดารุลฆอยร์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว สุไหงปาดี นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 230 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,200,000 5,217.39 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • สุไหงปาดี นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว เจาะไอร้อง นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 391.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,200,000 3,067.48 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เจาะไอร้อง นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว สุไหงปาดี นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 92.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 855,000 9,273.32 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • สุไหงปาดี นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ระแงะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 260 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 578,000 2,223.08 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ระแงะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว ระแงะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 500,000 10,000.00 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ระแงะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารออมสิน บ้านเดี่ยว รือเสาะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 72.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 255,000 3,522.10 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • รือเสาะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย บ้านเดี่ยว ระแงะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 162.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 240,000 1,473.30 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ระแงะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนสายต้นหยงมัส-ยีง้อ

ทรัพย์ธนาคาร

 • 36 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 485,000 19,166.67 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายต้นหยงมัส-ยีง้อ
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ระแงะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 292 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,390,000 6,215.75 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ระแงะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว สุไหงโก-ลก นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 58.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 840,000 14,383.56 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สุไหงโก-ลก นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว สุไหงปาดี นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 207 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 585,000 2,608.70 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • สุไหงปาดี นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ระแงะ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 223.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 480,000 2,077.75 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ระแงะ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว ยี่งอ นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 86 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 295,000 3,313.95 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ยี่งอ นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส บ้านเดี่ยว สุไหงโก-ลก นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 148 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,300,000 8,783.78 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สุไหงโก-ลก นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยถนนปะลุกานากอ ถนนสุขประศาสน์

ทรัพย์ธนาคาร

 • 129 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 410,000 3,178.29 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยถนนปะลุกานากอ ถนนสุขประศาสน์
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนสายบูเก๊ะตาโมง-บูกิต

ทรัพย์ธนาคาร

 • 100.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 920,000 9,154.23 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบูเก๊ะตาโมง-บูกิต
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนสายนรา-สุไหงโกล ส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 587 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 590,000 1,005.11 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายนรา-สุไหงโกล ส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว <a href="https://th.zmyhome.com/project/H3332" target="_blank">หมู่บ้านทาลานา</a>

ทรัพย์ธนาคาร

 • 36.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,650,000 45,706.37 ฿/วา2
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านแฝด เมืองนราธิวาส นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 52.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,630,000 49,716.45 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองนราธิวาส นราธิวาส
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ถนนสะพานนนทบุรี

ทรัพย์ธนาคาร

 • 44 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,050,000 23,863.64 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสะพานนนทบุรี
 •  
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนราธิวาส นราธิวาส

ทรัพย์ธนาคาร

 • 44.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,130,000 25,279.64 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองนราธิวาส นราธิวาส
 •