รวมประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) คอนโด ในบริเวณ “SRT รังสิต” (22 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 530,000 ฿
Loading...
ขายดาวน์คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17604" target="_blank">เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-เวิร์คพอยท์ 6</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 43.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,430,000 32,873.56 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 6
 • 0
 • 0
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15681" target="_blank">รังสิต เลคไซด์ คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 42.32 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,600,000 37,807.18 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 1.22k
 • 1
 • 3
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15681" target="_blank">รังสิต เลคไซด์ คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 44.79 ม2 รับนายหน้า
 • 2,000,000 44,652.82 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 17 วัน
 • 894
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGTHAI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 27.8 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 52,000 1,870.50 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 466
 • 1
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 55.02 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 744,000 13,522.36 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 5
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 55.02 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 744,000 13,522.36 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 15
 • 0
 • 0
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 27 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 450,000 16,666.67 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 1.93k
 • 0
 • 10
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 38.62 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 786,000 20,352.15 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 140
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 38.62 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 530,000 13,723.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 26
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGTHAI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15380" target="_blank">รังสิตแลนด์คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 27.8 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 62,000 2,230.22 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 368
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.92 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 419,000 15,564.64 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 70
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 34.8 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 574,000 16,494.25 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 14
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย GOVERNMENT SAVING BANK คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.92 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 500,000 18,573.55 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 380
 • 0
 • 0
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 27.10 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 490,000 18,081.18 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 1.02k
 • 0
 • 8
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.92 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 425,000 15,787.52 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 31
 • 0
 • 0
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 28 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,250,000 44,642.86 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 618
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.92 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 485,000 18,016.34 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 311
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 80.4 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,368,000 17,014.93 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 4
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.92 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 420,000 15,601.78 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 409
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 80.4 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,368,000 17,014.93 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 2
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 80.4 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,368,000 17,014.93 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 6
 • 0
 • 0
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15381" target="_blank">ฟิวเจอร์ เพลส คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 52 ม2 รับนายหน้า
 • 1,000,000 19,230.77 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 99
 • 0
 • 0

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ SRT รังสิต

ราคากลาง คอนโดประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) 1กม. รอบ SRT รังสิต

ราคากลาง คอนโด ประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง)ที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบSRT รังสิต

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโดรอบ พระราม 9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอน โดขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ พระราม 9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ พระราม 9 เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ พระราม 9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ พระราม 9 หรือ เช่าบ้านรอบ พระราม 9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ