ประกาศในโครงการแอสปาย เอราวัณ

ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง
 • 30 ม2 รับนายหน้า
 • 8,000 266.67 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 250
 • 3
 • 7
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,900 263.33 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 315
 • 2
 • 5
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง
 • 29.77 ม2 รับนายหน้า
 • 9,500 319.11 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 802
 • 2
 • 7
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 35.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,500 267.61 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 8 เดือน
 • 111
 • 1
 • 6
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,000 300.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 ปี
 • 742
 • 2
 • 6
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 35 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 13,000 371.43 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 526
 • 0
 • 7
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,000 300.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 6 เดือน
 • 15
 • 1
 • 1
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 29 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 12,500 431.03 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 640
 • 1
 • 5
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง
 • 31 ม2 รับนายหน้า
 • 9,000 290.32 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 102
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง
 • 30.63 ม2 รับนายหน้า
 • 10,000 326.48 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 248
 • 0
 • 2
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง
 • 35.52 ม2 รับนายหน้า
 • 9,000 253.38 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 5
 • 0
 • 2
ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14539" target="_blank">แอสปาย เอราวัณ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)
 • 31 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,500 274.19 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 เดือน
 • 34
 • 0
 • 1
Loading...

โหลดประกาศทั้งหมดแล้ว