• อนุมัติประกาศทันที

  ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันเจ้าของ

 • เพิ่มช่องทางติดต่อ

  สูงสุด 6 ช่องทาง

 • ใส่ข้อความลายน้ำ

  บนรูปในประกาศ

วิธีใช้ ประกาศด่วน ซีมายโฮม

ลงประกาศใหม่ ลงข้อมูลประกาศ รูปภาพ ที่ตั้งให้ถูกต้อง
แล้วเลือก "ประกาศด่วน" ในขั้นตอน "เจ้าของประกาศ"
กรอกข้อความสร้างลายน้ำ แล้วกดบันทึก แสดงประกาศได้ทันที

ประกาศที่มีอยู่ในระบบแล้ว กด "แก้ไข" หลังประกาศในหน้า "ประกาศของฉัน"
เลือก "ใช้ประกาศด่วน" จาก popup ที่แสดง
แก้ไขข้อมูล กรอกข้อความสร้างลายน้ำ แล้วกดบันทึก แสดงประกาศได้ทันที

ทั้งสองกรณี หากบัญชีมีเหรียญไม่เพียงพอ ระบบจะนำทางไปซื้อเหรียญ

ค่าบริการประกาศด่วน ซีมายโฮม

ประกาศเช่า 100 บาท/ประกาศ/เดือน
ประกาศขาย 200 บาท/ประกาศ/เดือน
  • สะดวกกว่า ด้วยเหรียญซีมายโฮม
  • ต่ออายุและชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ
  • เติมเหรียญเข้าบัญชีล่วงหน้า รับส่วนลดสุดคุ้ม
  • เติมเหรียญเลย!