• 21 ก.ย. 2565

ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารไหนดอกเบี้ยต่ำสุด? อัพเดท กันยายน 2565

ปลายไตรมาศ 3 ปี 2565 อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ต่ำสุดจาก ธนาคารกรุงศรอยุธยา และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีการปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ซีไอเอ็มบีก็ยังคงเบียดกันเป็นตัวต่ำสุดในตลาดระยะ 3 ปีแรกกับ ธนาคารไทยเครดิต อยู่เช่นเดิมครับส่วนใครที่คิดว่าจะรีไฟแนนซ์มาแล้วไม่ย้ายอีกแล้ว ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ก็น่าพิจารณาครับ
 

 
สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.78% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมเลือกทำประกัน Home 1st Plus กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.95% (MRR-4.00%) ปีที่สองลอยตัว 2.20% (MRR-3.75%) และปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.20% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.37% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) หากหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.12% อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อและจดจํานองภายใน 2 เดือนนับแต่ วันที่ลงนามในสัญญากู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา 5.97% (MRR) สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 วงเงินกู้สูงสุด 90% ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 4.90% ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.275% (MRR-0.72%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.174% หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ พิเศษ!กับโปรโมชั่น สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ My Sabai รวบหนี้บ้าน/รถ/บัตร จ่ายเบาขึ้นผ่อนสบาย คุ้ม 2 ต่อ รับบัตรกำนัล Lotus’s เพื่อทดแทนค่าประเมินหลักประกันและเมื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ มูลค่ารวมสูงสุด 7,000 บาท ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อและจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ 30 กันยายน 2565 สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.88% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 สามปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 2.875% (MRR-3.175%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.45% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษ รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือเลือกทางเลือกที่ 2 รับดอกเบี้ยคงที่ 2.00% แต่ปีนาน 1 ปี เฉลี่ยสามปี 3.15% ก็ได้ อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65–31 ธ.ค. 65 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 66 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.64% เป็นอัตราดอกเบี้ยลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll) ที่สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.64% (MRR-3.64%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.98% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัย ฟรีค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภทอีกด้วย ส่วนลูกค้าทุกประเภทสามารถเลือกประหยัดดอกเบี้ยได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกอัตราลอยตัว 2.75% (MRR-3.53%) ปีที่ 4 เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.65% (MRR-1.63%) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี 4.02% ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65–30 ก.ย. 65 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 2.60% (MRR-3.62%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.00% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน) หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่เริ่มต้น 0.75% ต่อปี ยื่นสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.83% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 2.25% (MRR-1.50%) ปีที่สองลอยตัว 2.99% (MRR-3.16%) ปีที่สามลอยตัว 3.25% (MRR-2.90%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.15% (MRR-1.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.35% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) กำหนดระยะเวลา ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ KKP Home Loan Refinance ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เดียวที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 50 ล้านบาท เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.59% และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.025% (MLR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.29% วงเงินกู้สูงสุด 100% สำหรับสัญญาหลังที่ 1 ราคาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า 10 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-5.35%) ปีที่สามลอยตัว 3.80% (MRR-3.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.56% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) โปรโมชั่นถึง 30 กันยายน 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.49% เป็นอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น กรณีรีไฟแนนซ์บ้านแต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม เมื่อสมัครพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกินร้อยละ 80 ดอกเบี้ยปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 1.29% (MRR-6.06%) ปีที่สองเป็นอัตราลอยตัว 2.59% (MRR-4.76%) ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.59% (MRR-3.76%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.20% (MRR-2.15%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.48% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส 0% 7 เดือน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.34% อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-7 = 0.00% อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 8-36 เป็นอัตราลอยตัว 3.05% (MRR-5.75%) หลังจากนั้นเดือนที่ 37 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4.90% (MRR-3.90%) ต่อปี กรณีทำ MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.15% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 8 เป็นต้นไป (หากมีการยกเลิกประกันภายใน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้น 0.15%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.32% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) อัตราดอกเบี้ยนี้ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 และต้องจดจำนองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-697-5454

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.89% เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสามปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 2.89% (MRR-4.46%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) หรือหากต้องการทางเลือกที่จ่ายปีแรก ๆ ให้น้อยลง ก็มีทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 1.99% (MRR-5.36%) ด้วยครับ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.05% เป็นอัตราสำหรับไถ่ถอนที่อยู่อาศัย ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา รับสิทธิ์ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก อัตรากำไรผ่อนชำระปีแรกคงที่ 2.00% ปีที่สองเป็นอัตราลอยตัว 2.25% (SPRL-5.15%) และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (SPRL-2.50%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.97% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ : -
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.ค.65
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ มิ.ย.65
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ เม.ย.65
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.พ.65
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ต.ค.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.ย.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ส.ค.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.ค.64

  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ