• 15 พ.ย. 2564

อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน พ.ย.64

เหลืออีกเดือนเดียวก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2564 กันแล้วครับ ทุกธนาคารยังตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินไว้ที่อัตราเดิมจนถึงสิ้นปี โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารซีไปเอ็มบีไทย ยังครองแชมป์ดอกเบี้ยเริ่มต้นต่ำสุดที่ต่ำกว่า 4% ไว้ได้ครับ 
 

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ย 5.325% (MRR-0.625%) ตลอดอายุสัญญา กู้ได้ 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด 80% ของมูลค่าหลักประกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท เป็นอัตราดอกเบี้ยในกรณีแสดงวัตถุประสงค์เพื่อต่อเติม-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เพื่อการศึกษา หรือเพื่ออุปโภคบริโภค (หากเป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ดอกเบี้ยจะสูงกว่านี้ 1%) พิเศษ! รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333 ** ไม่รับจำนองที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่าครับ **

สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ย 7.97% (MRR+2%) ตลอดอายุสัญญา ในกรณีผู้ขอกู้ต้องการสมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน (ไม่สมัคร ดอกเบี้ย 6.97% (MRR+1%)) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ยกเว้นกรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ร่วมได้วงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท เบิกเงินเกินบัญชี O/D สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 7.645% (MRR+1.65%) และตลอดอายุสัญญา ประเภทสินเชื่อ MHMC ลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.30% (MRR-1.75%) และอัตราลอยตัว 6.05% (MRR) สำหรับปีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 และยังมีสิทธิพิเศษสำหรับบลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 อีกด้วย วงเงินขั้นต่ำ 5 แสนบาทขึ้นไป หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย สูงสุด 85% ของราคาประเมิน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธ.ค.64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572 ** ไม่รับจำนองที่ดินเปล่านะครับ **

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB (Payroll) ดอกเบี้ยอัตราลอยตัว 4.63% (MRR-1.65%) ตลอดอายุสัญญา เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส (MRTA) สำหรับลุกค้าทั่วไป รับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก รวมอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.15% วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1428

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน ใช้จ่ายสะดวก....ไม่มีสะดุดเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินได้ เปลี่ยนบ้าน ที่ดิน หรือคอนโดปลอดจำนองให้เป็นเงิน ปลอดชำระเงินงวดและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน เดือนที่ 7-24 ผ่อนต่ำ ล้านละ 5,500 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 25 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.914% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ประสงค์สมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0% หลังจากเดือนที่ 7 ถึงสิ้นสุดปีที่สอง เป็นอัตราคงที่ 5.665% และปีที่สามเป็นต้นไปอัตราลอยตัว 6.245% (MRR%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.757% วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1115

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน Home Easy Cash ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.05% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ (Salary) ที่ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 4.72% (MRR-1.5%) และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.72% (MRR-0.50%) (หากใช้อาคารชุด / อาคารพาณิชย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นปีละ 0.5% และที่ดินเปล่าสูงขึ้นปีละ 1%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อพร้อมใช้ปี 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.75% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.75% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.75% (MRR-2.4%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.15% (MRR) วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อนุมัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน KKP Home Quick Cash ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.775% (MLR-1.75%) เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน ผ่อนสบายนานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน Happy Home for Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 4.60% (MRR-2.75%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 7.35% (MRR) วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่ออเนกประสงค์ มอร์เกจพาวเวอร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000-100,000 บาท ทำประกันชีวิต เลือกอัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 3.99% หรือลอยตัว 3.99% (MRR-3.36%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.35% (MRR-2%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.01% ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 70% ของราคาประเมิน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี (หากรายได้ผู้ขอสินเชื่อ 30,000-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสามปีแรก 4.74% หรือรายได้เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสามปีแรก 4.29%) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อบ้านแลกเงิน(รวมหนี้) Home for Cash ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 4.95% (MRR-3.35%-0.50%) ต่อปี สูงสุด 9.45% (MRR+0.65%) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ/อาชีพอิสระ ที่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) หลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, กรรมสิทธิ์ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทหรือไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-697-5454

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี แคชทูโฮม (เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน) ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ก่อน 30 ธ.ค.64 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 31 ม.ค.65 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 4.99% ปีที่สามลอยตัว 4.99% (MRR-2.36%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.50% (MRR-0.85%) วงเงินกู้อนุมัติ 80% ของราคาประเมินหลักประกันสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver ธนาคารทิสโก้ อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นที่ 3.75% *ตัวอย่างดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.875% หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย รับเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-633-6222

ปิดท้ายด้วย สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไร 4.90% (SPRL-2.50%) ต่อปี ตลอดอายุสัญญา กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปีหรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 20 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1302

ดูอัตราดอกเบี้ยย้อนหลัง >>
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน ต.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน ส.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน ก.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน พ.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน มี.ค.64
บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ