• 11 ต.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ต.ค.64

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี้ นอกจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลาย ยังมีอุทกภัยเข้ามาแทรกอีก ทุกธนาคารต่างพยายามช่วยลูกหนี้สินเชื่อบ้านโดยการตรึงดอกเบี้ยไว้ ส่วนธนาคารออมสินก็ออกโปรโมชั่นใหม่มาช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้สินเชื่อบ้านเช่นกัน ด้วยดอกเบี้ย 0% 9 เดือนแรกครับ
 
 
สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.78% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมเลือกทำประกัน Home 1st Plus กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.95% (MRR-4.00%) ปีที่สองลอยตัว 2.20% (MRR-3.75%) และปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.20% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.37% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) หากหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.12% สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา 5.97% (MRR) สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 วงเงินกู้สูงสุด 100% สำหรับสัญญาหลังที่ 1 ราคาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า 10 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 4.90% ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.275% (MRR-0.72%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.174% หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 ปีแรกคงที่ 1.75% ปีที่สองคงที่ 2.20% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.30% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.40% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษ ทางเลือกลดภาระค่าผ่อนปีแรก ดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.50%* ต่อปี นาน 1 ปี พร้อมฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 –31 ธ.ค. 64 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.64% เป็นอัตราดอกเบี้ยลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll) ที่สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.64% (MRR-3.64%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.98% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัย ฟรีค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภทอีกด้วย

ส่วนลูกค้าทุกประเภทสามารถเลือกประหยัดดอกเบี้ยได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกอัตราลอยตัว 2.75% (MRR-3.53%) ปีที่ 4 เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.65% (MRR-1.63%) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี 4.02% ตลอดอายุสัญญา สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) แบ่งเบาภาระการผ่อนบ้าน ผ่อนชำระปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 9 เดือนแรก (ดอกเบี้ย 0% 9 เดือนแรก) ถ้าจดจำนองภายใน 29 ต.ค. หลังจากนั้น ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 2,000 บาทต่อเดือน หรือปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือนแรก (ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก) หลังจากนั้น ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.50% รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.06% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) สอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Call Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.00% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่สมัครพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 3.00% (MRR-3.22%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.15% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.83% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สองลอยตัว 2.99% (MRR-3.16%) ปีที่สามลอยตัว 3.50% (MRR-2.65%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.15% (MRR-1.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เดียวที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.59% เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.775% (MLR-2.75%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.03% วงเงินกู้สูงสุด 100% สำหรับสัญญาหลังที่ 1 ราคาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า 10 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขยายเวลาโปรโมชั่นออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.59% ต่อปี หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 1.3 ดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-5.35%) ปีที่สามลอยตัว 3.80% (MRR-3.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.57% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.39% เป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีรีไฟแนนซ์บ้านแต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม สมัครพร้อมเปิดบัญชีชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และประกันชีวิต สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกินร้อยละ 80 และไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.19% (MRR-6.16%) ปีที่สองลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) ปีที่สามลอยตัว 3.49% (MRR-3.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.20% (MRR-2.15%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) ตั้งแต่ 12 ก.พ.64 - 31 ธ.ค.64 นี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.00% อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-36 เป็นอัตราลอยตัว 3.00% (MRR-5.80%) หลังจากนั้นเดือนที่ 37 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4.90% (MRR-3.90%) ต่อปี รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.52% จะเลือกทำ MRTA หรือไม่ก็ได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-697-5454

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.89% เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 2.89% ปีที่สามลอยตัว 2.89% (MRR-4.46%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) หรือหากต้องการทางเลือกที่จ่ายปีแรก ๆ ให้น้อยลง ก็มีทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี 2 ปีแรกด้วยครับ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.05% เป็นอัตราสำหรับไถ่ถอนที่อยู่อาศัย ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา รับสิทธิ์ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก อัตรากำไรผ่อนชำระปีแรกคงที่ 2.00% ปีที่สอง 2.25% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (SPRL-2.50%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.62% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ :-
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.ย.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ส.ค.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.ค.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ มิ.ย.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พ.ค.64
ปี 64 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี update เม.ย.64
บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ