• 4 ต.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อบ้าน ต.ค.64

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้าบของปี 2564 แล้วครับ เดือนตุลาคมนี้วงการอสังหาฯ ดูมีสัญญาณบวกหลาย ๆ อย่างที่น่าจะกระตุ้นกำลังซื้อบ้านขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีครับ เกือบทุกธนาคารยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเดิมครับ มีธนาคารกรุงไทยที่ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.1% ส่วน LHBank ปรับลง 0.05% ที่น่าสนใจเดือนนี้คือโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาเดือนนี้ของธนาคารออมสิน ที่ให้ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นานถึง 6 เดือนครับ
 


สินเชื่อบ้านบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท ที่สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.73% ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ ปีแรก 1.75% ปีที่สอง 2.50% หลังจากนั้นเป็นอัตราลอยตัว ปีที่สาม 3.95% (MRR-2%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป 4.45% (MRR-1.5%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.44% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจําผ่อนชําระสูงสุด 35 ปี) อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อและจดจํานองภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา 7.72% (MRR+1.75%) สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมอาคารพาณิชย์ ยกเว้น Refinance และการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกคงที่ เริ่มต้นที่ 5.95% และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญาเป็นอัตราลอยตัว 5.995% (MRR) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.983% อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อคอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอาใจคนกู้ซื้อคอนโดใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55% ทางเลือกที่ 2 ปีแรกอัตราคงที่ 1.50% ปีที่สอง 2.50% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.65% (MRR-2.4%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.8%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.28% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) พร้อมรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ที่ร่วมรายการ หรือเลือกผ่อนเบา ๆ ปีแรกดอกเบี้ยคงที่ 0.75% สำหรับทางเลือกที่ 4 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) สำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1-3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65 พิเศษ!! กับโครงการ "สินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ไม่ต้องโปะ เงินกู้หมดเร็ว" ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ที่มีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ หรือออมทรัพย์จัดให้ มนุษย์เงินเดือน และมีการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อผ่านบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว รับสิทธิชำระดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงสูงสุดถึง 40% ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายตามปกติ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด และสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสามปีแรกอัตราลอยตัว 2.75% (MRR-3.58%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.02% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัยและฟรีค่าจดจำนองอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้านใหม่ KKP Home Loan เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.45%-2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกําหนด พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.42% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.80% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ซื้อบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่เพียง 0.75% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.82% (MRR-2.4%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.04% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ พร้อมกันนี้ธนาคารกรุงไทยยังออก "มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ" พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ นานสูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน นานสูงสุด 12 เดือน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.37% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดอกเบี้ยสองปีแรกอัตราคงที่ 2.00% สองปีถัดไปเป็นอัตราคงที่ 3.10% ปีที่ห้าและหกเป็นอัตราลอยตัว 4.15% (MRR-2.00%) และปีที่เจ็ดเป็นต้นไป 5.65% (MRR-0.5%) กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000
 
สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 เป็นอัตราคงที่ 1.50% ปีที่สองเป็นอัตราคงที่ 3.525% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.525% (MRR-2.72%) และปีที่สี่เป็นต้นไปอัตราลอยตัว 4.995% (MRR-1.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.101% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) พร้อมกันนี้ยังสามารถเลือกผ่อนชำระแบบ "อยู่ก่อน ผ่อนทีหลัง" ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 ล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน ปีที่สองและสาม ล้านละ 3,500 และ 4,500 บาทต่อเดือนตามลำดับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านยูโอบี ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทมหาชน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 3.35% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.35% (MRR-4.00%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.79% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และจดจำนองภายใน 30 ม.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โปรโมชั่น "โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 1.90%" อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.50% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ที่ซื้อโครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคาไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท (แนวราบ) หรือ 2.5 ล้านบาท (แนวสูง) เท่านั้น* ทางเลือกแบบที่ 1.3 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.50% (MRR-4.85%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.57% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) พิเศษ!! สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาที่ 1 (หลังแรก) ที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินกว่า 110% ของราคาซื้อขาย***** อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.49% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.35% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หากสัดส่วนวงเงินกู้สูงกว่านี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านี้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

ปิดท้ายเดือนแรกของครึ่งปีหลังด้วย สินเชื่อที่อยู่อาศัย “บ้านใหม่ Ibank” ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.05% เป็นอัตราสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา รับสิทธิ์ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก อัตรากำไรผ่อนชำระปีแรกคงที่ 2.00% ปีที่สอง 2.25% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (SPRL-2.50%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.62% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302

ดูบทความเก่าเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน :
อัพเดทสินเชื่อบ้าน ก.ย.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน ส.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน ก.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน มิ.ย.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน พ.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน เม.ย.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน ม.ค.64
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ