• 13 ก.ย. 2564

15 กันยายน 'วันราชมงคล' รู้จัก'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล'ทั้ง 9

วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญด้านการศึกษาของไทยวันหนึ่ง ซึ่งก็คือ "วันราชมงคล" ด้วยวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่ "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" ว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ซึ่งมีความหมายว่า "สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา" จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala University of Technology : RMUT) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ในชื่อ "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสายวิชาชีพขึ้นไปถึงระดับปริญญาบัณฑิต ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

และเพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย และได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" ทั้งหมด 9 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพื้นที่จัดการศึกษา 3 แห่งคือ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีพื้นที่จัดการศึกษา 3 แห่งคือ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จัดการศึกษา 6 แห่งคือ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีพื้นที่จัดการศึกษา 5 แห่งคือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 3 แห่งคือ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แห่งคือ
ใครเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหน คลิกที่ชื่อสถาบันแล้วเลือกห้องที่ถูกใจในระยะ 3 กิโลเมตรโดยรอบได้เลยนะครับ ซีมายโฮมหวังว่าคุณผู้อ่านจะได้เจอห้องที่ถูกใจ และหากรวมลิงก์ชุดนี้มีขาดตกสถาบันใดไป ทักทายเข้ามาบอกแอดมินให้เพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @zmyhomecare นะครับ

จากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

ภาพประกอบ : เฟซบุ๊ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ