• 12 ก.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก.ค.64

เปิดไตรมาสใหม่ เดือน ก.ค.นี้ ธนาคารส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ต่ออายุโปรโมชั่นสินเชื่อเดิมครับ มีแค่ธนาคารกรุงไทยที่ปรับลดอัตรดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ เฉลี่ยสามปีแรกลงมาเหลือ 2.60% ส่วน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ก็ยังคงเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ 3 ปีแรกต่ำสุดที่ 2.39% ครับ
 
 
สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.58% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมเลือกทำประกัน Home 1st Plus กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.75% (MRR-4.00%) ปีที่สองลอยตัว 2.00% (MRR-3.75%) และปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.00% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.17% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) หากหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.92% สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย โปรโมชั่น "กู้ผ่านง่าย ผ่อนน้อยลง ได้วงเงินเพิ่ม" ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.75% (MRR-2.22%) ในช่วง 3 ปีแรก *อัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยท้ายของสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม (ฉบับหลัก) ของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้ปรับลดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิมมาแล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยท้ายของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเพิ่มเติมของสัญญากู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ฉบับหลัก) **หากอัตราท้ายดอกเบี้ยเดิมของลูกค้าต่ำกว่า MRR - 1.50% ให้ได้เท่ากับอัตราท้ายเดิมของลูกค้า แต่ต้องไม่ต่ำกว่า MRR-2.00% (= 3.97% ณ 15 มิ.ย.64) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.89% (20 ปี) พิเศษ!! รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 4.90% ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.275% (MRR-0.72%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.174% หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 ปีแรกคงที่ 1.75% ปีที่สองคงที่ 2.20% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.30% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.40% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษ ทางเลือกลดภาระค่าผ่อนปีแรก ดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.50%* ต่อปี นาน 1 ปี พร้อมฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 –31 ส.ค. 64 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.64% เป็นอัตราดอกเบี้ยลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll) ที่สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.64% (MRR-3.64%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.98% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัย ฟรีค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภทอีกด้วย

ส่วนลูกค้าทุกประเภทสามารถเลือกประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 2 ปีแรก 1.89% ต่อปี ปีที่สามอัตราลอยตัว 4.35% (MRR-1.93%) ปีที่ 4 เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.65% (MRR-1.63%) เท่ากับเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.69% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี 3.98% ตลอดอายุสัญญาเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.65% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) กรณีทำประกัน MRTA ดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 0.50% ปีที่สองและสามลอยตัว 3.725% (MRR-2.52%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.245% (MRR-1.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.252% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Call Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่สมัครพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 0.75% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.52% (MRR-2.70%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.97% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.83% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สองลอยตัว 2.99% (MRR-3.16%) ปีที่สามลอยตัว 3.50% (MRR-2.65%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.15% (MRR-1.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เดียวที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.59% เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 1.50% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.03% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขยายเวลาโปรโมชั่นออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.59% ต่อปี หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 1.3 ดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-5.35%) ปีที่สามลอยตัว 3.80% (MRR-3.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.57% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.39% เป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีรีไฟแนนซ์บ้านแต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม สมัครพร้อมเปิดบัญชีชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และประกันชีวิต สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกินร้อยละ 80 และไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.19% (MRR-6.16%) ปีที่สองลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) ปีที่สามลอยตัว 3.49% (MRR-3.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.20% (MRR-2.15%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) ตั้งแต่ 12 ก.พ.64 - 30 ก.ย.64 นี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 0% 6 เดือน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กรณีเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หลักประกันเป็นของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.00% อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 7-36 เป็นอัตราลอยตัว 3.00% (MRR-5.80%) ต่อปี หลังจากนั้นเดือนที่ 37 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4.90% (MRR-3.90%) ต่อปี รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.18% จะเลือกทำ MRTA หรือไม่ก็ได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-697-5454

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.89% เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 2.89% ปีที่สามลอยตัว 2.89% (MRR-4.46%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) หรือหากต้องการทางเลือกที่จ่ายปีแรก ๆ ให้น้อยลง ก็มีทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี 2 ปีแรกด้วยครับ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

ปิดท้ายเดือนแรกของครึ่งปีหลังด้วย สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.05% เป็นอัตราสำหรับไถ่ถอนที่อยู่อาศัย ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา รับสิทธิ์ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก อัตรากำไรผ่อนชำระปีแรกคงที่ 2.00% ปีที่สอง 2.25% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (SPRL-2.50%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.62% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ :-
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ มิ.ย.64
อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พ.ค.64
ปี 64 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี update เม.ย.64
บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ