• 4 ก.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อบ้าน ก.ค.64

เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 แล้วครับ เดือนกรกฎาคมแล้วแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ยังน่าเป็นห่วง ลูกค้าสินเชื่อรายใหม่จึงไม่มีให้แย่งชิงมากนัก แต่ละธนาคารเลยยังใช้โปรโมชั่นกันต่อ แต่ที่เห็นได้ชัดว่าออกคำสั่งถอนทัพออกจากสมรภูมินี้ก็คือ ธนาคารกสิกรไทย ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แทบชนเพดานของไทยพาณิชย์เลยทีเดียว วันนี้ซีมายโฮมนำมาอัพเดทให้แล้วนะครับ เดือนนี้เราเพิ่มข้อมูลจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้ามาอีกแห่งหนึ่งครับ
 


สินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.67% เลือกได้ทั้งทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ ปีแรก 1.75% ปีที่สอง 2.50% หลังจากนั้นเป็นอัตราลอยตัว ปีที่สาม 3.75% (MRR-2%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.5%) หรือทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดสัญญา ปีแรก 1.50% (MRR-4.25%) ปีที่สองและสาม 3.25% (MRR-2.5%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.5%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.33% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.90% (MRR-0.07%) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญาเป็นอัตราลอยตัว 5.97% (MRR) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 5.94% สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมอาคารพาณิชย์ ยกเว้น Refinance และการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.95% (MRR-0.045%) และ 5.995% (MRR) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.983% อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อคอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอาใจคนกู้ซื้อคอนโดใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55% ทางเลือกที่ 2 ปีแรกอัตราคงที่ 1.50% ปีที่สอง 2.50% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.65% (MRR-2.4%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.8%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.28% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) หรือเลือกผ่อนเบา ๆ ปีแรกดอกเบี้ยคงที่ 0.75% สำหรับทางเลือกที่ 4 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) สำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1-3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.70% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด และสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรกอัตราลอยตัว 2.70% (MRR-3.58%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.00% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัยและฟรีค่าจดจำนองอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้าน KKP Home Loan เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.45%-2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกําหนด พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.42% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.70% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ซื้อบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่เพียง 0.75% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.67% (MRR-2.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.01% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ พร้อมกันนี้ธนาคารกรุงไทยยังออก "มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ" พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ นานสูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน นานสูงสุด 12 เดือน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.37% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดอกเบี้ยสองปีแรกอัตราคงที่ 2.00% สองปีถัดไปเป็นอัตราคงที่ 3.10% ปีที่ห้าและหกเป็นอัตราลอยตัว 4.15% (MRR-2.00%) และปีที่เจ็ดเป็นต้นไป 5.65% (MRR-0.5%) กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000
 
สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน คิดดอกเบี้ยปีแรก 0.50% ผ่อนสบาย ล้านละ 4,000 บาท/เดือน* นาน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.85% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่หรือปลูกสร้าง พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 0.5% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 4.025% (MRR-2.22%) และปีที่สี่เป็นต้นไปอัตราลอยตัว 5.245% (MRR-1.0%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.327% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) มีเงื่อนไขว่าต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด / ชำระสินเชื่อผานบัตรเครดิต / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ โปรโมชั่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านยูโอบี ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทมหาชน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 3.35% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.35% (MRR-4.00%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.79% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 และจดจำนองภายใน 29 ต.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โปรโมชั่น "โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 2.00%" อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 2.3 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.55% (MRR-4.80%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.63% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.49% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.35% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หากสัดส่วนวงเงินกู้สูงกว่านี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านี้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

ปิดท้ายเดือนแรกของครึ่งปีหลังด้วย สินเชื่อที่อยู่อาศัย “บ้านใหม่ Ibank” ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.05% เป็นอัตราสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา รับสิทธิ์ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก อัตรากำไรผ่อนชำระปีแรกคงที่ 2.00% ปีที่สอง 2.25% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (SPRL-2.50%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.62% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302

ดูบทความเก่าเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน :
อัพเดทสินเชื่อบ้าน มิ.ย.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน พ.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน เม.ย.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน ม.ค.64
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ