• 24 พ.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน พ.ค.64

เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว (17 พ.ค.64) แบงก์ชาติคลอดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ, สินเชื่อเช่าซื้อรถ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยความช่วยเหลือจะแตกต่างกันออกไปตามความสามารถลูกหนี้ เช่น พักชำระค่างวด, ลดค่างวด, ลดดอกเบี้ย, ขยายเวลาชำระหนี้, รวมหนี้ เห็นได้แนวโน้มสินเชื่อในไตรมาส 2 สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ หลังจากไตรมาสแรกสินเชื่อครัวเรือนเข้มงวดจากความกังวลต่อผลกระทบโควิด-19 จึงยังไม่มีการปรับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงินในไตรมาสที่ 2 นี้
 

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.125% (MRR-0.625%) กู้ได้ 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด 80% ของมูลค่าหลักประกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท เป็นอัตราดอกเบี้ยในกรณีแสดงวัตถุประสงค์เพื่อต่อเติม-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เพื่อการศึกษา หรือเพื่ออุปโภคบริโภค (หากเป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ดอกเบี้ยจะสูงกว่านี้ 1%) พิเศษ! รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333 ** ไม่รับจำนองที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่านะครับ **

สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.97% (MRR-1%) ในกรณีผู้ขอกู้ต้องการสมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน (ไม่สมัคร ดอกเบี้ย 6.97% (MRR+1%)) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ยกเว้นกรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ร่วมได้วงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท เบิกเงินเกินบัญชี O/D สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 7.645% (MRR+1.65%) ประเภทสินเชื่อ MHMC ลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.3% (MRR-1.75%) และ 6.05% (MRR) สำหรับปีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 และยังมีสิทธิพิเศษสำหรับบลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 อีกด้วย วงเงินขั้นต่ำ 5 แสนบาทขึ้นไป หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย สูงสุด 85% ของราคาประเมิน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572 ** ไม่รับจำนองที่ดินเปล่านะครับ **

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB (Payroll) ดอกเบี้ยอัตราลอยตัวเพียง 4.63% (MRR-1.65%) ตลอดอายุสัญญา เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส (MRTA) และพิเศษยิ่งขึ้น วงเงินขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1428

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.92% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ประสงค์สมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 4.245% (MRR-2%) ปีที่สองลอยตัว 4.745% (MRR-1.5%) และปีที่สามเป็นต้นไปอัตราลอยตัว 5.745% (MRR-0.5%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1115

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน Home Easy Cash ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.05% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ (Salary) ที่ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 4.72% (MRR-1.5%) และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.72% (MRR-0.50%) (หากใช้อาคารชุด / อาคารพาณิชย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นปีละ 0.5% และที่ดินเปล่าสูงขึ้นปีละ 1%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาท ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.75% เป็นการกู้ภายใต้หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 คูหา และต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.75% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.75% (MRR-2.4%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.15% (MRR) วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน KKP Home Quick Cash ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.775% (MLR-1.75%) เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน ผ่อนสบายนานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน Happy Home for Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 4.60% (MRR-2.75%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 7.35% (MRR) วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่ออเนกประสงค์ มอร์เกจพาวเวอร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.29% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป ทำประกันชีวิต เลือกอัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 4.29% หรือลอยตัว 4.29% (MRR-3.06%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.35% (MRR-2%) ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 70% ของราคาประเมิน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี (หากรายได้ผู้ขอสินเชื่อเกิน 50,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาท จะได้สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน หรือ 10 ล้านบาท และเพิ่มระยะเวลากู้สูงสุดเป็น 20 ปี ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.44%) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อบ้านแลกเงิน Home for Cash ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 5.45% (MRR-3.35%) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ/อาชีพอิสระ ที่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) หลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, กรรมสิทธิ์ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทหรือไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-697-5454

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี แคชทูโฮม (เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน) ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูก้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ก่อน 31 มิ.ย.64 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 30 ก.ค.64 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 4.99% ปีที่สามลอยตัว 4.99% (MRR-2.36%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.5% (MRR-0.85%) วงเงินกู้อนุมัติ 80% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver ธนาคารทิสโก้ อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นที่ 3.75% *ตัวอย่างดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.875% หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย รับเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-633-6222

ปิดท้ายด้วย สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไร 4.90% (SPRL-2.50%) ต่อปี ตลอดอายุสัญญา กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปีหรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 1302
บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ