• 18 พ.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พ.ค.64

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน โดยมี 3 ทางคือ
 1. บรรเทาภาระหนี้ โดยลดค่างวด หรือ พักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน หรือ พักเงินต้นและพิจารณาลดอัตรดอกเบี้ย หรือ พักชำระค่างวด
 2. ทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ตามความสามารถของลูกหนี้ หลังลดค่างวดหรือพักชำระหนี้
 3. รวบหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น
โดยผู้ให้บริการทางการเงินให้ความช่วยเหลือมากกว่ามาตรการของ ธปท.ได้ ตามนโยบายของแต่ละแห่งที่จะประกาศให้ทราบ และแนะนำให้ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพ ขอให้ชำระหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในระยะยาว

จากมาตรการพยุงลูกหนี้นี้ ทำให้ธนาคารส่วนใหญ่ไม่ได้ออกโปรโมชั่นสินเชื่อมาแข่งขันกันเท่าไหร่นักในเดือน พ.ค.นี้ โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ต่ำสุดที่ 2.39% ในขณะที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ออกโปรโมชั่น"สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 0% 6 เดือน" แซงเข้ามาเป็นอันดับ 2 ในรอบนี้ครับ ส่วนธนาคารอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์จะเป็นอย่างไร ดูรายละเอียดได้เลยครับ
 

เริ่มต้นที่ สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.58% เป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-3.75%) และปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.00% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.22% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) พิเศษสำหรับลูกค้าที่เลือกทำประกัน Home 1st จะได้ส่วนลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25% อีกด้วย หากหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.92% สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ Refinance Super Save 2021 ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3.60% (MRR-2.37%) และ 4.47% (MRR-1.50%) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.16% พร้อมผ่อนสบายสุด ๆ กับทางเลือกผ่อนต่ำปีแรกเพียงล้านละ 3,900 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจดจำนองภายใน 30 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 4.90% ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.275% (MRR-0.72%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.174% หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 ปีแรกคงที่ 1.75% ปีที่สองคงที่ 2.20% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.30% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.40% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษ ทางเลือกลดภาระค่าผ่อนปีแรก ดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.50%* ต่อปี นาน 1 ปี พร้อมฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.64% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดอืนผ่านบัญชี TMB Payroll ที่สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน" (MRTA), บริการหักบัญชีอัตโนมัติ และบัตรเดบิต TMB ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.64% (MRR-3.64%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.98% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัย ฟรีค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภทอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เดียวที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.59% เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 1.50% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.03% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.81% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่สมัครพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 1.88% ปีที่สามลอยตัว 4.67% (MRR-1.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.05% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.82% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สองลอยตัว 2.99% (MRR-3.16%) ปีที่สามลอยตัว 3.50% (MRR-2.65%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.65% (MRR-0.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.57% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

เดือนพฤษภาคม ยังไม่มีข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน ครับ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 0% 6 เดือน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กรณีเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หลักประกันเป็นของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.00% อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 7-36 เป็นอัตราลอยตัว 3.00% (MRR-5.80%) ต่อปี หลังจากนั้นเดือนที่ 37 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4.90% (MRR-3.90%) ต่อปี รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.18% จะเลือกทำ MRTA หรือไม่ก็ได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-697-5454

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.89% เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 2.89% ปีที่สามลอยตัว 2.89% (MRR-4.46%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) หรือหากต้องการทางเลือกที่จ่ายปีแรก ๆ ให้น้อยลง ก็มีทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี 2 ปีแรกด้วยครับ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขยายเวลาโปรโมชั่นออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.59% ต่อปี หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 1.3 ดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-5.35%) ปีที่สามลอยตัว 3.80% (MRR-3.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.57% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.39% เป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีรีไฟแนนซ์บ้านแต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม สมัครพร้อมเปิดบัญชีชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และประกันชีวิต สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกินร้อยละ 80 และไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.19% (MRR-6.16%) ปีที่สองลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) ปีที่สามลอยตัว 3.49% (MRR-3.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.20% (MRR-2.15%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) ตั้งแต่ 12 ก.พ.64 - 30 มิ.ย.64 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ :-
- ปี 64 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี update เม.ย.64
บทความอื่นๆ
 • ค้นหาบ้านคอนโด

  ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

  ค้นหา
 • ลงประกาศฟรี

  ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

  ลงประกาศ