• 9 พ.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อบ้าน พ.ค.64

ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม่ ทำเอาความอยากกู้บ้านลดไปเยอะเหมือนกันเลยมีหลายธนาคารออกโปรโมชั่นใหม่มาในช่วงนี้ ขณะที่หลายธนาคารก็ยังขยายเวลาต่อโปรโมชั่นเดิมที่ครบกำหนดเวลาแล้วอยู่ ซีมายโฮมเลยรีบนำมาอัพเดทให้ได้ทราบกันครับ
 
 
สินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.67% เลือกได้ทั้งทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ ปีแรก 1.75% ปีที่สอง 2.50% หลังจากนั้นเป็นอัตราลอยตัว ปีที่สาม 3.75% (MRR-2%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.5%) หรือทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดสัญญา ปีแรก 1.50% (MRR-4.25%) ปีที่สองและสาม 3.25% (MRR-2.5%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.5%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.33% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.75% (MRR-1.22%) และ 4.97% (MRR-1%) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.89% สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564 จดจำนองภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.95% (MRR-0.045%) และ 5.995% (MRR) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.983% อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อคอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอาใจคนกู้ซื้อคอนโดใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55% ทางเลือกที่ 2 ปีแรกอัตราคงที่ 1.50% ปีที่สอง 2.50% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.65% (MRR-2.4%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.25% (MRR-1.8%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.28% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และเลือกผ่อนเบา ๆ ปีแรกดอกเบี้ยคงที่ 0.75% สำหรับทางเลือกที่ 4 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.70% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด และสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน" (MRTA), บริการหักบัญชีอัตโนมัติ และบัตรเดบิต TMB ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรกอัตราลอยตัว 2.70% (MRR-3.58%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.00% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัยและฟรีค่าจดจำนองอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้าน KKP Home Loan เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.45%-2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกําหนด พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.42% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.73% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ซื้อบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่เพียง 0.64% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.77% (MRR-2.45%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.02% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.37% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดอกเบี้ยสองปีแรกอัตราคงที่ 2.00% สองปีถัดไปเป็นอัตราคงที่ 3.10% ปีที่ห้าและหกเป็นอัตราลอยตัว 4.15% (MRR-2.00%) และปีที่เจ็ดเป็นต้นไป 5.65% (MRR-0.5%) กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000
 
สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน คิดดอกเบี้ยปีแรก 0.50% กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนสบายแค่เดือนละ 1,500 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.68% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่หรือปลูกสร้าง พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 0.5% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.77% (MRR-2.475%) และปีที่สี่เป็นต้นไปอัตราลอยตัว 4.745% (MRR-1.5%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.975% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านยูโอบี ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทมหาชน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 3.35% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.35% (MRR-4.00%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.79% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มากับโปรโมชั่น "โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 2.00%" อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 2.3 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.55% (MRR-4.80%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.63% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

ปิดท้ายด้วย สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.49% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.35% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

ดูบทความเก่าเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน :
- อัพเดทสินเชื่อบ้าน เม.ย.64
อัพเดทสินเชื่อบ้าน ม.ค.64
บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ