• 26 ม.ค. 2564

ปี 64 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี?

หลังจากที่เรากู้ซื้อบ้านและผ่อนต่อเนื่องไปนานหลายเดือน พอเข้าสู่ปีที่ 3-4 เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมันเยอะขึ้นกว่าปีแรก ๆ ใช่มั้ยครับ? ถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาต้อง Refinance บ้าน กันแล้วล่ะ

การรีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ใช่การเพิ่มหนี้นะครับ แต่เป็นการขอกู้เงินสินเชื่อบ้านกับธนาคารใหม่หรือธนาคารเดิม เพื่อนำเงินไปปิดชำระยอดหนี้เพื่อทำให้สัญญาการกู้เงินฉบับเดิมสิ้นสุดลง โดยจุดประสงค์หลักคือ ต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารเดิมให้เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อมากขึ้น  เช่น ต้องการเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระ, อัตราดอกเบี้ยต่ำลงกว่าสัญญาเดิม หรือส่วนต่างของวงเงินกู้มาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต้นปี 64 นี้ ซีมายโฮมเลยขอรวบรวมข้อมูลสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารต่าง ๆ มาให้เลือกพิจารณากันครับ
 

เริ่มต้นที่ สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.58% เป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-3.75%) และปีที่ 3 เป็นต้นไป 4.00% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.22% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) พิเศษสำหรับลูกค้าที่เลือกทำประกัน Home 1st จะได้ส่วนลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25% อีกด้วย หากหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.92% สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ Refinance Super Save 2021 ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3.60% (MRR-2.37%) และ 4.47% (MRR-1.50%) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.16% พร้อมผ่อนสบายสุด ๆ กับทางเลือกผ่อนต่ำปีแรกเพียงล้านละ 3,900 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจดจำนองภายใน 30 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.90% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 4.90% ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.275% (MRR-0.72%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.174% หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 ปีแรกคงที่ 1.75% ปีที่สองคงที่ 2.20% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.30% (MRR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.40% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษ ทางเลือกลดภาระค่าผ่อนปีแรก ดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.50%* ต่อปี นาน 1 ปี พร้อมฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.69% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน" (MRTA), บริการหักบัญชีอัตโนมัติ และบัตรเดบิต TMB ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 1.89% ปีที่สามลอยตัว 4.30% (MRR-1.98%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.98% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัย ฟรีค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภทอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เดียวที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.59% เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 1.50% และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.775% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.03% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.53% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่สมัครพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 0.64% ปีที่สองและสามลอยตัว 3.47% (MRR-2.75%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.95% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.82% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สองลอยตัว 2.99% (MRR-3.16%) ปีที่สามลอยตัว 3.50% (MRR-2.65%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.65% (MRR-0.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.57% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.58% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) กรณีทำประกัน MRTA ดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.00% ปีที่สองและสามลอยตัว 3.37% (MRR-2.875%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.745% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.947% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Call Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.89% เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 2.89% ปีที่สามลอยตัว 2.89% (MRR-4.46%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) หรือหากต้องการทางเลือกที่จ่ายปีแรก ๆ ให้น้อยลง ก็มีทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี 2 ปีแรกด้วยครับ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.59% ต่อปี หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 1.3 ดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 2.00% (MRR-5.35%) ปีที่สามลอยตัว 3.80% (MRR-3.55%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.57% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ** อัพเดท 1 มี.ค.64 ** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.39% เป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีรีไฟแนนซ์บ้านแต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม และสมัครพร้อมเปิดบัญชี Digital Saving และประกันชีวิต สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกินร้อยละ 80 และไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 1.19% (MRR-6.16%) ปีที่สองลอยตัว 2.49% (MRR-4.86%) ปีที่สามลอยตัว 3.49% (MRR-3.86%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.20% (MRR-2.15%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) ตั้งแต่ 12 ก.พ.64 - 30 มิ.ย.64 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ :-
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ