• 15 ม.ค. 2564

อัพเดทสินเชื่อบ้าน ม.ค.64

** อ่านบล็อกสินเชื่อบ้าน อัพเดท เม.ย.64 คลิก >> https://zmyhome.com/content/4637

ขึ้นปีใหม่ 2564 ในสภาพตลาดอสังหาฯ ที่ยังทรง ๆ อยู่จากฤทธิ์โควิด-19 ซีมายโฮมเลยขอเริ่มต้นปีใหม่ปีวัวนี้ ด้วยการอัพเดทข้อมูลสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคารมาให้ได้ทราบกันครับ ใครที่มีแผนจะซื้อบ้านหรือคอนโดช่วงนี้ ลองติดตามแต่ละธนาคารไว้นะครับ ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยหรือโปรโมชันพิเศษ ๆ ออกมาบ้างหรือเปล่า
 

สินเชื่อบ้านบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.83% เป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ประจำ วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 ปีแรก 3.00% ปีที่ 2-3 4.25% และปีที่ 4 เป็นต้นไป 5.00% รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.33% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.- 31 มี.ค.64 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อ และจดทะเบียนจํานองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรกหรือทั้งหมดภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.20% (MRR-0.77%) และ 5.22% (MRR-0.75%) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 5.21% สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.95% (MRR-0.045%) และ 5.995% (MRR) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.983% อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.52% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 ปีแรก 2.55% ปีที่สอง 3.30% และปีที่สามเป็นต้นไป 4.70% รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.02% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษสำหรับบลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.70% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทดีเวลลอปเปอร์ที่ธนาคารกำหนด และสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน" (MRTA), บริการหักบัญชีอัตโนมัติ และบัตรเดบิต TMB ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยสามปีแรก 2.70% (MRR-3.58%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 4.65% (MRR-1.63%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.00% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัยและฟรีค่าจดจำนองอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 1558

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.49% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 3.49% และปีที่สี่เป็นต้นไปอัตราลอยตัว 4.995% (MRR-1.25%) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1115

สินเชื่อบ้านกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ** อัพเดท 15 ม.ค.64 ** ธนาคารฯ ปรับขึ้น MRR เป็น 6.220% และออกแคมเปญใหม่ "สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า" อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.73% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ซื้อบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 0.64% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.77% (MRR-2.45%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 4.72% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.02% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อบ้านคนละหลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (gross) ไม่เกิน 25,000 บาท ดอกเบี้ยสองปีแรก 2.75% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 2.75% (MRR-3.40%) ปีที่สี่และห้าเป็นอัตราลอยตัว 4.15% (MRR-2.00%) และปีที่หกเป็นต้นไป 5.4% (MRR-0.75%) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านยูโอบี ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทมหาชน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 3.35% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.35% (MRR-4.00%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.75% (MRR-1.60%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.79% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มากับโปรโมชั่น "โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 1.90%" อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทางเลือกแบบที่ 2.3 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 2.55% (MRR-4.80%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.10% (MRR-2.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.60% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327

ปิดท้ายด้วย สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 15,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 4.35% (MRR-3.00%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.35% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.10% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777
บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ