รวมประกาศเช่า คอนโด ในบริเวณ “MRT แจ้งวัฒนะ 14” (30 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 9,150 ฿
Loading...
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V12873" target="_blank">แจ้งวัฒนะ 12 คอนโดทาวน์</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 22 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,500 204.55 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 232
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14945" target="_blank">เดอะ พรอพ คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 22.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,500 288.89 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 เดือน
 • 172
 • 0
 • 7
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14512" target="_blank">กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 33 ม2 รับนายหน้า
 • 13,000 393.94 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 ปี
 • 149
 • 0
 • 4
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14512" target="_blank">กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 21.76 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,500 344.67 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 777
 • 0
 • 18
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14512" target="_blank">กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 12,000 363.64 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 ปี
 • 8
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT แจ้งวัฒนะ 14 <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14512" target="_blank">กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 24 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,000 250.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 61
 • 1
 • 7
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14512" target="_blank">กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 34 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 12,000 352.94 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 1.01k
 • 2
 • 11
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14512" target="_blank">กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 35 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,500 271.43 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 ปี
 • 9
 • 1
 • 3
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16887" target="_blank">แอทโมซ แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 23 ม2 รับนายหน้า
 • 9,000 391.30 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 41
 • 1
 • 7
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14564" target="_blank">ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 33.5 ม2 รับนายหน้า
 • 8,500 253.73 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 290
 • 0
 • 10
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14564" target="_blank">ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 33.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,500 223.88 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 80
 • 0
 • 4
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16015" target="_blank">ทวินทาวเวอร์</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 32 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,000 125.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 694
 • 0
 • 2
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16015" target="_blank">ทวินทาวเวอร์</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 32 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,500 140.63 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 48
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 26 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 10,000 384.62 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 ปี
 • 3
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 25 ม2 รับนายหน้า
 • 7,800 312.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 521
 • 1
 • 21
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 32.64 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 11,000 337.01 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 92
 • 0
 • 5
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 49 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 20,000 408.16 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 ปี
 • 11
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 25 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,500 380.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 ปี
 • 9
 • 1
 • 1
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 31 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 11,000 354.84 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 695
 • 1
 • 12
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 32.64 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 11,000 337.01 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 151
 • 0
 • 5
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 31 ม2 รับนายหน้า
 • 8,500 274.19 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 120
 • 1
 • 12
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 31.19 ม2 รับนายหน้า
 • 8,500 272.52 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 97
 • 1
 • 8
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 25.89 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,500 366.94 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 ปี
 • 1
 • 0
 • 0
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 26.5 ม2 รับนายหน้า
 • 7,500 283.02 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 1.55k
 • 1
 • 82
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 25.93 ม2 รับนายหน้า
 • 9,300 358.66 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 ปี
 • 5
 • 0
 • 0
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14576" target="_blank">เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 35 ม2 รับนายหน้า
 • 13,000 371.43 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 447
 • 0
 • 12
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V743" target="_blank">ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 48 ม2 รับนายหน้า
 • 12,500 260.42 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 669
 • 2
 • 21
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V743" target="_blank">ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 48 ม2 รับนายหน้า
 • 12,000 250.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 778
 • 1
 • 37
ให้เช่าคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V743" target="_blank">ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ</a> เจ้าของให้เช่าเอง

เช่าคอนโดโดยเจ้าของ

 • 48 ม2 รับนายหน้า
 • 12,000 250.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 10 เดือน
 • 477
 • 1
 • 5

ประกาศพื้นที่ข้างเคียง MRT แจ้งวัฒนะ 14

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ MRT แจ้งวัฒนะ 14

ราคากลาง คอนโดประกาศเช่า 1กม. รอบ MRT แจ้งวัฒนะ 14

ราคากลาง คอนโด ประกาศเช่าที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบMRT แจ้งวัฒนะ 14

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโดรอบ พระราม 9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอน โดขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ พระราม 9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ พระราม 9 เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ พระราม 9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ พระราม 9 หรือ เช่าบ้านรอบ พระราม 9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ