รวมประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) คอนโด ในบริเวณ “BTS สายลวด” (44 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 268,000 ฿
Loading...
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17603" target="_blank">ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท-สายลวด อี22 สเตชั่น</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 21.7 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,254,000 57,788.02 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 21
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17603" target="_blank">ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท-สายลวด อี22 สเตชั่น</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 23 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,204,000 52,347.83 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 381
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17603" target="_blank">ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท-สายลวด อี22 สเตชั่น</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 21.80 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,469,000 67,385.32 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 17
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17445" target="_blank">เพชรพรสวรรค์ปาร์ค 1</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 31.46 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 240,000 7,628.73 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 10
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17445" target="_blank">เพชรพรสวรรค์ปาร์ค 1</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 31.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 201,000 6,415.58 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 8
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 118,000 4,436.09 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 150
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 308,000 5,789.47 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 233
 • 1
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 136,000 5,112.78 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 4
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 245,000 4,605.26 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 7
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 245,000 4,605.26 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 4
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 160,000 3,007.52 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 9 เดือน
 • 43
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 160,000 3,007.52 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 9 เดือน
 • 64
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 300,000 5,639.10 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 9
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17332" target="_blank">สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 53.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 300,000 5,639.10 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 5
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 122,400 4,601.50 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 118
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 132,000 4,962.41 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 117
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 136,000 5,112.78 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 95
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 140,000 5,263.16 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 2
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 148,000 5,563.91 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 2
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 148,000 5,563.91 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 4
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.25 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 220,000 8,380.95 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 224
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 85,000 3,195.49 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 9 เดือน
 • 81
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 209,000 7,857.14 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 285
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย bangkok bank คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 133 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 550,000 4,135.34 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 198
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 128,000 4,812.03 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 122
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย bangkok bank คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 121,000 4,548.87 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 1.03k
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGSRI คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 209,000 7,857.14 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 397
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 120,000 4,511.28 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 12
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 128,000 4,812.03 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 4
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS สายลวด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17069" target="_blank">พรสวรรค์ คอนโดทาวน์ 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 135,000 5,075.19 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 45
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. คอนโดใกล้ BTS เคหะสมุทรปราการ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17447" target="_blank">เพชรพรสวรรค์ปาร์ค 2</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 31.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 291,000 9,288.22 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 24 วัน
 • 371
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดติด BTS แพรกษา <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16133" target="_blank">เดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทรปราการ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 32 ม2 รับนายหน้า
 • 2,247,712 70,241.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 336
 • 0
 • 2
ขายดาวน์คอนโดติด BTS แพรกษา <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16133" target="_blank">เดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทรปราการ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 32 ม2 รับนายหน้า
 • 2,000,000 62,500.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 448
 • 1
 • 0
ขายดาวน์คอนโดติด BTS แพรกษา <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16133" target="_blank">เดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทรปราการ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 32 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,529,542 79,048.19 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 80
 • 0
 • 0

ประกาศพื้นที่ข้างเคียง BTS สายลวด

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ BTS สายลวด

ราคากลาง คอนโดประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) 1กม. รอบ BTS สายลวด

ราคากลาง คอนโด ประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง)ที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบBTS สายลวด

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโดรอบ พระราม 9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอน โดขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ พระราม 9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ พระราม 9 เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ พระราม 9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ พระราม 9 หรือ เช่าบ้านรอบ พระราม 9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ