รวมประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) คอนโด ในบริเวณ “BRT วัดด่าน” (30 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 4,350,000 ฿
Loading...
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ห้องมุม หน้ากว้างวิวแม่น้ำ ผ่อน 8000*

 • 26.07 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,870,000 71,729.96 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 13 วัน
 • 5
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกรุงไทย คอนโดติด BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14763" target="_blank">เอส.วี.ซิตี้ คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 22115.34 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,047,347,000 47,358.39 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 288
 • 1
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโดติด BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14763" target="_blank">เอส.วี.ซิตี้ คอนโดมิเนียม</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 89.8 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,500,000 38,975.50 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 12 วัน
 • 546
 • 0
 • 1
ขายคอนโดติด BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14763" target="_blank">เอส.วี.ซิตี้ คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 60.88 ม2 รับนายหน้า
 • 2,350,000 38,600.53 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 1.14k
 • 0
 • 11
ขายคอนโดติด BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14763" target="_blank">เอส.วี.ซิตี้ คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 91.24 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,800,000 52,608.51 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 1.33k
 • 0
 • 24
ขายคอนโดติด BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14763" target="_blank">เอส.วี.ซิตี้ คอนโดมิเนียม</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 59 ม2 รับนายหน้า
 • 2,600,000 44,067.80 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 813
 • 0
 • 8
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 23.79 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,725,000 72,509.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 5
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 23.79 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,725,000 72,509.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 9
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 26.07 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,870,000 71,729.96 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 2
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 26.07 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,870,000 71,729.96 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 8
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 26.07 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,870,000 71,729.96 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 0
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 26.07 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,950,000 74,798.62 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 2
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยตัวแทน

 • 28.45 ม2 ตัวแทนขาย
 • 2,175,000 76,449.91 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 0
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำ ผ่อน 8000/ด*

 • 24.03 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,745,000 72,617.56 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 13 วัน
 • 6
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำ ผ่อน 8000/ด*

 • 23.79 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,725,000 72,509.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 13 วัน
 • 14
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำ ผ่อน 7,500/ด

 • 24.03 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,815,000 75,530.59 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 13 วัน
 • 3
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำ ผ่อน 7,500/ด

 • 23.79 ม2 ตัวแทนขาย
 • 1,795,000 75,451.87 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 13 วัน
 • 12
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16120" target="_blank">ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์</a> โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งดรับนายหน้า)

คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำ ผ่อน 9000/ด*

 • 28.45 ม2 ตัวแทนขาย
 • 2,175,000 76,449.91 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 13 วัน
 • 43
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V17398" target="_blank">แซฟไฟร์ ลักซูเรียส คอนโดมิเนียม พระราม 3</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 34.5 ม2 รับนายหน้า
 • 2,475,000 71,739.13 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 28 วัน
 • 48
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 127.50 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 12,100,000 94,901.96 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 12
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 127.5 ม2 รับนายหน้า
 • 11,000,000 86,274.51 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 54
 • 0
 • 3
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 99.5 ม2 รับนายหน้า
 • 9,223,000 92,693.47 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 527
 • 0
 • 13
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 99.5 ม2 รับนายหน้า
 • 10,970,000 110,251.26 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 400
 • 1
 • 8
ขายคอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 62 ม2 รับนายหน้า
 • 6,200,000 100,000.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 6 วัน
 • 30
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 87.88 ม2 รับนายหน้า
 • 8,492,279 96,634.95 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 20 วัน
 • 8
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 283 ม2 รับนายหน้า
 • 29,888,000 105,611.31 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 42
 • 0
 • 4
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

โครงการดี ห้องสวย

ติดถนนใกล้พระราม 3 ซอย 44

 • 62 ม2 รับนายหน้า
 • 5,860,000 93,709.68 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 10 วัน
 • 124
 • 0
 • 7
ขายดาวน์คอนโดใกล้ BRT วัดด่าน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14565" target="_blank">ศุภาลัย ริวา แกรนด์</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 62 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,390,000 86,935.48 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 231
 • 0
 • 5
ขายคอนโดติด BRT วัดปริวาส <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13213" target="_blank">เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 54 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,900,000 72,222.22 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 884
 • 0
 • 5
ขายคอนโดติด BRT วัดปริวาส <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13213" target="_blank">เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 108.5 ม2 รับนายหน้า
 • 7,900,000 72,811.06 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 1.31k
 • 1
 • 89

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ BRT วัดด่าน

ราคากลาง คอนโดประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) 1กม. รอบ BRT วัดด่าน

ราคากลาง คอนโด ประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง)ที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบBRT วัดด่าน

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโดรอบ พระราม 9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอน โดขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ พระราม 9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ พระราม 9 เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ พระราม 9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ พระราม 9 หรือ เช่าบ้านรอบ พระราม 9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ