รวมประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) คอนโด ในบริเวณ “MRT นพรัตน์” (18 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 2,000,000 ฿
Loading...
ทรัพย์ธนาคารโดย scb คอนโด <a href="" target="_blank">อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,090,000 15,945.00 ฿/ม2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • ชั้น 6
  • -
 • อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ทาวน์
 • อัพเดตล่าสุด 7 เดือน
 • 3
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGSRI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 69.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 11,894.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 215
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGSRI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,068.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 316
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGSRI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,068.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 164
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 69.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 11,894.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 231
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,068.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 178
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGSRI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.35 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,070.23 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 186
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,068.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 183
 • 0
 • 1
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 950,000 13,897.02 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 67
 • 0
 • 2
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,090,000 15,945.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 7 เดือน
 • 14
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.73 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,003.49 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 164
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย KRUNGSRI คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.73 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,003.49 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 176
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย krungsri คอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14116" target="_blank">อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 12,068.46 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 149
 • 0
 • 1
ทรัพย์ธนาคารโดย scb คอนโด <a href="" target="_blank">อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 68.36 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,090,000 15,945.00 ฿/ม2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • ชั้น 6
  • -
 • อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ทาวน์
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 6
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT วงแหวนตะวันออก <a href="https://th.zmyhome.com/project/V14666" target="_blank">บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น อัลติจูด</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 45 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,000,000 44,444.44 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 9 วัน
 • 7
 • 0
 • 0
ขายคอนโด <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15930" target="_blank">บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บียอนด์</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 46 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,900,000 106,521.74 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 628
 • 0
 • 8
ขายคอนโดใกล้ MRT วงแหวนตะวันออก <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15930" target="_blank">บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บียอนด์</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 59.38 ม2 รับนายหน้า
 • 4,630,000 77,972.38 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 9
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT วงแหวนตะวันออก <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15930" target="_blank">บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บียอนด์</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 54.22 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,947,000 72,796.02 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 2
 • 0
 • 0

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ MRT นพรัตน์

ราคากลาง คอนโดประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) 1กม. รอบ MRT นพรัตน์

ราคากลาง คอนโด ประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง)ที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบMRT นพรัตน์

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโดรอบ พระราม 9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอน โดขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ พระราม 9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ พระราม 9 เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ พระราม 9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ พระราม 9 หรือ เช่าบ้านรอบ พระราม 9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ