รวมประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) คอนโด ในบริเวณ “SRT สะพานพระราม 6” (31 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 2,480,000 ฿
Loading...
ขายดาวน์คอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16517" target="_blank">แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 32.85 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,150,000 95,890.41 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 25
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16517" target="_blank">แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 43.70 ม2 รับนายหน้า
 • 5,620,000 128,604.12 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 610
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16517" target="_blank">แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 43.85 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,096,000 116,214.37 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 เดือน
 • 221
 • 0
 • 0
ขายดาวน์คอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16517" target="_blank">แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ</a> เจ้าของขายดาวน์เอง (งดรับนายหน้า)

ขายดาวน์คอนโดโดยเจ้าของ

 • 31.80 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,157,000 99,276.73 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 318
 • 0
 • 2
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16694" target="_blank">พรปิยะแมนชั่น</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 32 ม2 รับนายหน้า
 • 1,250,000 39,062.50 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 836
 • 0
 • 3
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB คอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16694" target="_blank">พรปิยะแมนชั่น</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 29.9 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,100,000 36,789.30 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • 93
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V16694" target="_blank">พรปิยะแมนชั่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 30.68 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 890,000 29,009.13 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 316
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15834" target="_blank">แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 29.15 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,250,000 111,492.28 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 501
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15834" target="_blank">แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 56.8 ม2 รับนายหน้า
 • 6,000,000 105,633.80 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 758
 • 1
 • 3
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15834" target="_blank">แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 56.57 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,650,000 99,876.26 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 310
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15834" target="_blank">แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 22.45 ม2 รับนายหน้า
 • 1,950,000 86,859.69 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 863
 • 1
 • 3
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15834" target="_blank">แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 29 ม2 รับนายหน้า
 • 2,480,000 85,517.24 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 24
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15834" target="_blank">แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 23 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,200,000 95,652.17 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 5 เดือน
 • 291
 • 0
 • 0
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส คอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13651" target="_blank">พิบูลย์ คอนโดทาวน์</a>

ขายทรัพย์ธนาคาร

 • 25.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 569,000 22,313.73 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 21 วัน
 • 27
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13651" target="_blank">พิบูลย์ คอนโดทาวน์</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 26.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 630,000 23,773.58 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 84
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 29.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,750,000 92,905.41 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 40
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 29.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,650,000 89,527.03 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 15
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 29.7 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,270,000 76,430.98 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 554
 • 0
 • 7
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 30 ม2 รับนายหน้า
 • 2,400,000 80,000.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 872
 • 0
 • 11
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 58.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,400,000 92,307.69 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 47
 • 0
 • 2
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 60 ม2 รับนายหน้า
 • 5,800,000 96,666.67 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 1.81k
 • 0
 • 10
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 29 ม2 รับนายหน้า
 • 2,000,000 68,965.52 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 83
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,500,000 83,333.33 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 1.06k
 • 1
 • 3
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V13076" target="_blank">เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 30 ม2 รับนายหน้า
 • 2,500,000 83,333.33 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 35
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT เตาปูน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15701" target="_blank">เฟรช คอนโด บางโพ</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 28.0 ม2 รับนายหน้า
 • 1,990,000 71,071.43 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 3.11k
 • 0
 • 9
ขายคอนโดใกล้ MRT เตาปูน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15701" target="_blank">เฟรช คอนโด บางโพ</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 35 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,100,000 60,000.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 926
 • 1
 • 2
ขายคอนโดใกล้ MRT เตาปูน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15701" target="_blank">เฟรช คอนโด บางโพ</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 28.8 ม2 รับนายหน้า
 • 1,690,000 58,680.56 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 วัน
 • 383
 • 0
 • 0
ขายคอนโดใกล้ MRT เตาปูน <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15701" target="_blank">เฟรช คอนโด บางโพ</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 33.32 ม2 รับนายหน้า
 • 2,240,000 67,226.89 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 461
 • 0
 • 1
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15797" target="_blank">ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2</a> เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 38 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,800,000 100,000.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 4 เดือน
 • 432
 • 0
 • 2
ขายคอนโดใกล้ SRT บางกรวย-กฟผ. <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15797" target="_blank">ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 30 ม2 รับนายหน้า
 • 2,400,000 80,000.00 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 66
 • 0
 • 5
ขายคอนโดใกล้ MRT บางโพ <a href="https://th.zmyhome.com/project/V15797" target="_blank">ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2</a> เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดมือสองโดยเจ้าของ

 • 44.59 ม2 รับนายหน้า
 • 4,500,000 100,919.49 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 เดือน
 • 9
 • 0
 • 0

ประกาศพื้นที่ข้างเคียง SRT สะพานพระราม 6

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ SRT สะพานพระราม 6

ราคากลาง คอนโดประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง) 1กม. รอบ SRT สะพานพระราม 6

ราคากลาง คอนโด ประกาศ ขายมือสอง ขายดาวน์ ขายห้องโครงการ ขายทรัพย์ธนาคาร ขายสิทธิการเช่า(เซ้ง)ที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบSRT สะพานพระราม 6

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโดรอบ พระราม 9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอน โดขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ พระราม 9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ พระราม 9 เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ พระราม 9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ พระราม 9 หรือ เช่าบ้านรอบ พระราม 9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ