รวมประกาศเช่าคอนโด รอบ “MRT พระราม9” (569 ประกาศ)

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา 21,250 ฿
Loading...
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 32 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 20,000 625 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 407
 • 3
 • 29
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 19,900 663 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 357
 • 1
 • 25
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 15,000 714 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 409
 • 1
 • 26
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 42 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 28,000 667 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 306
 • 1
 • 18
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 14,000 667 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 403
 • 3
 • 30
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 10/2019 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 54 ม2 รับนายหน้า
 • 30,000 556 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 442
 • 3
 • 0
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 31 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 20,000 645 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 7 ปี
 • 291
 • 2
 • 10
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 17,000 567 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 329
 • 2
 • 26
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 05/2018 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 22 ม2 รับนายหน้า
 • 12,000 545 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 135
 • 4
 • 4
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 31 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 16,500 532 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 1.10k
 • 3
 • 64
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 14,000 667 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 6 ปี
 • 448
 • 4
 • 16
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 22 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 14,000 636 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 395
 • 3
 • 27
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

** มีผู้เช่าถึง 05/2019 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 30.79 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 17,000 552 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 242
 • 1
 • 1
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 02/2019 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 รับนายหน้า
 • 15,000 714 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 132
 • 1
 • 3
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 รับนายหน้า
 • 14,000 667 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 1.76k
 • 6
 • 274
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 03/2021 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 52.2 ม2 รับนายหน้า
 • 28,000 536 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 239
 • 2
 • 0
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

** มีผู้เช่าถึง 02/2020 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 15,000 714 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 370
 • 2
 • 1
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

** มีผู้เช่าถึง 06/2020 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 31 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 18,000 581 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 533
 • 2
 • 0
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 13,000 605 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 479
 • 0
 • 32
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

** มีผู้เช่าถึง 10/2020 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 17,000 515 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 173
 • 0
 • 1
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 07/2021 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21 ม2 รับนายหน้า
 • 14,000 667 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 249
 • 0
 • 3
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 07/2021 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 31 ม2 รับนายหน้า
 • 18,000 581 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 166
 • 1
 • 1
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : โดยตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (งด Co-brokerage)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 56 ม2 ตัวแทนขาย
 • 28,000 500 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 3 ปี
 • 1.32k
 • 1
 • 7
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 09/2021 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 22 ม2 รับนายหน้า
 • 12,000 545 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 221
 • 0
 • 3
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 01/2022 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 23 ม2 รับนายหน้า
 • 13,000 565 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 181
 • 0
 • 3
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

** มีผู้เช่าถึง 11/2022 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 57.7 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 35,000 607 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 787
 • 1
 • 0
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 61.4 ม2 รับนายหน้า
 • 28,000 456 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 ปี
 • 1.38k
 • 5
 • 109
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง

** มีผู้เช่าถึง 06/2023 ** ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 (Ideo Mobi Rama 9)

 • 21.75 ม2 รับนายหน้า
 • 10,000 460 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 312
 • 0
 • 7
ให้เช่าคอนโด 1 bedroom 30.88sqm, Fully furnised @ 20,000 baht / 4.55mmSize: 30.88 sqm, floor 25 : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโด 1 bedroom 30.88sqm, Fully furnised @ 20,000 baht / 4.55mm...

 • 30.88 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 20,000 648 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 24
 • 0
 • 0
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 แอชตัน อโศก-พระราม 9 (Ashton Asoke-Rama 9) : เจ้าของให้เช่าเอง (งดรับนายหน้า)

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 แอชตัน อโศก-พระราม 9 (Ashton Asoke-Rama 9)

 • 32.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 33,000 1,015 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 2 ปี
 • 2.23k
 • 2
 • 50
ให้เช่าคอนโด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก +ห้องอเนกประสงค์ แอชตัน อโศก พระราม 9 (Ashton Asoke-Rama 9) ติด MRT พระราม9 : เจ้าของให้เช่าเอง

ให้เช่าคอนโด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องรับแขก +ห้องอเนกประสงค์ แอชตัน อโ...

 • 46.5 ม2 รับนายหน้า
 • 45,000 968 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 6 เดือน
 • 235
 • 2
 • 8
ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 แอชตัน อโศก-พระราม 9 (Ashton Asoke-Rama 9) 1ห้องนอน ชั้น23 วิวคลอง เสียงไม่ดัง : เจ้าของให้เช่าเอง

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 แอชตัน อโศก-พระราม 9 (Ashton Asoke-Rama 9)...

 • 32.5 ม2 รับนายหน้า
 • 30,000 923 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 298
 • 4
 • 7
ให้เช่าคอนโด แอชตัน อโศก - พระราม 9 ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวก : เจ้าของให้เช่าเอง : เจ้าของให้เช่าเอง

ให้เช่าคอนโด แอชตัน อโศก - พระราม 9 ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ใกล้ทางด่วน ...

 • 34.19 ม2 รับนายหน้า
 • 26,900 787 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 30 วัน
 • 223
 • 2
 • 10
คอนโดให้เช่า (เจ้าของโพสต์) แอชตัน อโศก พระราม 9 , 469/498 ตึกโอเมก้า ชั้น 27 , 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ํา , พื้นที่ 62 ตรม. : เจ้าของให้เช่าเอง

คอนโดให้เช่า (เจ้าของโพสต์) แอชตัน อโศก พระราม 9 , 469/498 ตึกโอเมก้า ...

 • 62 ม2 รับนายหน้า
 • 65,000 1,048 ฿/ม2
 • อัพเดตล่าสุด 1 เดือน
 • 47
 • 1
 • 2

ประกาศพื้นที่ข้างเคียง MRT พระราม9

สรุปตลาดคอนโด 1กม. รอบ MRT พระราม9

ราคากลาง คอนโดประกาศเช่า 1กม. รอบ MRT พระราม9

ราคากลาง คอนโด ประกาศเช่าที่สร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปี รอบMRT พระราม9

*** ราคากลาง คือ ราคาที่คำนวณโดยหลักการทางสถิติศาสตร์ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐาน (Median) จากราคาประกาศ ตามพื้นที่ค้นหา
 • ทำไมต้อง ZmyHome?

  ZmyHome เป็นศูนย์รวมประกาศ ขายคอนโด รอบ MRT พระราม9 ทั้งคอนโดใหม่ คอนโดมือสอง คอนโด ขายดาวน์ เราแสดงราคากลางคอนโดรอบ MRT พระราม9 และราคาซื้อขายคอนโดรอบ MRT พระราม9 เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

  หรือหากคุณสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบรอบ MRT พระราม9 ZmyHome มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ ให้คุณได้เลือกมากมาย

  และหากคุณต้องการ เช่าคอนโดรอบ MRT พระราม9 หรือ เช่าบ้านรอบ MRT พระราม9 ZmyHome ก็มี ประกาศให้เช่าจากเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของอัพเดทใหม่ทุกวัน

 • Disclaimer

  ทุกประกาศบน ZmyHome.com ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ลงประกาศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของขายเอง หรือ ตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลของ ZmyHome.com ไม่ได้ผูกกับกรมที่ดิน และทีมงานตรวจสอบสิทธิจากเอกสารที่ผู้ลงประกาศส่งให้ทีมงานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการดัดแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือชำระเงินทุกครั้ง ผู้ซื้อควรตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ขายให้แน่ชัดกับกรมที่ดินที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ