รวมโครงการบ้าน ใกล้โรงพยาบาล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์