เอเจ้นท์ ลงประกาศฟรี ดันประกาศฟรี ส่งleadsคุณภาพฟรี ยิงโฆษณาฟรี สรุปรายงานฟรี
เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว คนอื่นลงประกาศซ้ำไม่ได้
ทรัพย์น่าซื้อ ด้วยประกาศไฮไลท์ บอกจุดเด่น ของทรัพย์ให้ขายสำเร็จ
เตือนเมื่อมีคนโทรหาบ้าน/คอนโดอื่นผ่าน Line และยิงโฆษณาตรงกลับไปถึงผู้สนใจ

ค่าบริการหลังจากขายสำเร็จ

ภายใน 30 วัน ตัวแทนจะต้องชำระค่าบริการ 17% (กรณีขาย) ของค่านายหน้าที่ได้รับ (หลังหัก VAT และ Co-broker) หรือ 17% ของค่าเช่า 1 เดือน (กรณีเช่า)
*อัตราค่าบริการ17% ตลอดปี 2564

ข้อตกลงสำคัญในการใช้บริการ

  • ลงประกาศด้วยข้อมูลจริง และอัพเดตสม่ำเสมอ
  • ทรัพย์ที่ไม่ขาย/เช่าแล้ว ต้องปิดประกาศภายใน 24 ชม.
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา ต้องอัพเดต ภายใน 24 ชม.
  • หากพบข้อมูลผิดเกิน 3 ครั้ง ภายใน 1 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริการและนำประกาศทั้งหมดออกจากเว็บ
  • กรณีไม่ได้เซ็นสัญญาปิด ต้องยินยอมให้ Zmyhome คุยกับเจ้าของทรัพย์เพื่อยืนยันการลงประกาศ
  • เมื่อตัวแทนลงประกาศแล้ว เจ้าของจะไม่สามารถลงประกาศได้ หรือ หากเจ้าของมีประกาศอยู่แล้วต้องนำประกาศออก เพื่อให้ตัวแทนลงประกาศได้เพียงผู้เดียว

ติดต่อลงทะเบียน

ID LINE : Z.support
063-520-8588

ID LINE : Z.support