• 21 พ.ย. 2565

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัพเดท พฤศจิกายน 2565

อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 ครับ โค้งสุดท้ายของปี แต่ละธนาคารก็มีการปรับขึ้น MRR จนพาให้ดอกเบี้ยสินเชื่อปรับขึ้นตามมาด้วย แต่ที่น่าสนใจคือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย ต่างออกโปรโมชั่นแนวรักษ์โลกมาชนกันเปรี้ยง รายละเอียดเป็นอยางไรไปดูกันครับ 
 


สินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม (Top Up) ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ย 5.20% (MRR-0.75%) ตลอดอายุสัญญา กู้ได้ 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด 90% ของมูลค่าหลักประกัน เป็นอัตราดอกเบี้ยในกรณีแสดงวัตถุประสงค์เพื่อ ต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในรูปแบบรักษ์โลก (Green Financing) หากเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home For Cash) วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามปกติ อัตราดอกเบี้ย 5.70% (MRR-0.25%) ตลอดอายุสัญญา กู้ได้ 80% ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333 ** ไม่รับจำนองที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า **

สินเชื่อบ้าน Green Zero ธนาคารกสิกรไทย แค่มีบ้านปลอดภาระ กู้เงินก้อนพร้อมติดตั้งแผงโชลาร์บนที่อยู่อาศัย รับเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 4.10% ปีที่ 4 เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.47% (MMR-0.50%) ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 และจดจํานองหลักประกันภายในวันที่ 31 ม.ค. 66 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888 กด 887

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 5.745% ต่อปี* สามปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 5.745% (MMR-0.25%) ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.745% (MMR+0.75%) สำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพพิเศษและพนักงานประจำรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.30% (MRR-1.75%) และอัตราลอยตัว 6.05% (MRR) สำหรับปีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 และยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 อีกด้วย วงเงินขั้นต่ำ 5 แสนบาทขึ้นไป หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย สูงสุด 85% ของราคาประเมิน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธ.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572 ** ไม่รับจำนองที่ดินเปล่านะครับ **

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB (Payroll) ดอกเบี้ยอัตราลอยตัว 4.83% (MRR-1.65%) ตลอดอายุสัญญา เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส (MRTA) สำหรับลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.60% (MRR-0.88%) วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และจดจำนอง ภายใน 31 มกราคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1428

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน Home Easy Cash ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.05% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ (Salary) ที่ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกลอยตัว 4.72% (MRR-1.5%) และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.72% (MRR-0.50%) (หากใช้อาคารชุด / อาคารพาณิชย์เป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นปีละ 0.5% และที่ดินเปล่าสูงขึ้นปีละ 1%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

สินเชื่อพร้อมใช้ปี 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.99% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 3.99% ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.99% (MRR-2.16%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.15% (MRR) วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน KKP Home Quick Cash ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.15% และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.775% (MLR-1.00%) เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน ผ่อนสบายนานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน Happy Home for Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.00% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 5.00% (MRR-2.75%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 7.75% (MRR) วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1327สินเชื่ออเนกประสงค์ มอร์เกจพาวเวอร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.39% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อกลุ่มบุคลากรการแพทย์ ที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 4.39% (MRR-3.36%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.75% (MRR-2%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.41% ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 80% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี (หากเป็นผู้ขอสินเชื่อทั่วไป รายได้ผู้ขอสินเชื่อ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสามปีแรก 4.69% หรือรายได้ผู้ขอสินเชื่อ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสามปีแรก 4.84% หรือรายได้ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสามปีแรก 5.14%) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อบ้านแลกเงิน(รวมหนี้) Home for Cash ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 5.20% (MRR-3.35%-0.50%) ต่อปี สูงสุด 9.70% (MRR+0.65%) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ/อาชีพอิสระ ที่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) หลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, กรรมสิทธิ์ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทหรือไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 และต้องจดจำนองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 66 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-697-5454

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี แคชทูโฮม (เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน) ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.39% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยสามปีแรกลอยตัว 5.39% (MRR-2.36%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.90% (MRR-0.85%) วงเงินกู้อนุมัติ 80% ของราคาประเมินหลักประกันสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 31 ม.ค. 66 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2020

สินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver ธนาคารทิสโก้ อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นที่ 3.75% *ตัวอย่างดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.875% หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย รับเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-633-6222

สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไร 4.90% (SPRL-2.50%) ต่อปี ตลอดอายุสัญญา กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปีหรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 20 ปี ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1302

ดูอัตราดอกเบี้ยย้อนหลัง
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไหนดอกเบี้ยต่ำสุด อัพเดท ก.ค..65
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไหนดอกเบี้ยต่ำสุด อัพเดท มิ.ย.65
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไหนดอกเบี้ยต่ำสุด อัพเดท เม.ย.65
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไหนดอกเบี้ยต่ำสุด อัพเดท ก.พ.65
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน ต.ค.64
อัพเดทสินเชื่อบ้านแลกเงิน ก.ค.64

บทความอื่นๆ
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ