• 7 พ.ค. 2563

คอนโด BOI คืออะไร? ทำไมราคาไม่ถึงล้าน?

            คอนโด บีโอไอ คือ โครงการคอนโดที่ได้รับอุดหนุนต้นทุนบางส่วน(การยกเว้นภาษี) จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยโครงการคอนโดนั้นต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่ทาง BOI กำหนด โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่ทาง BOI กำหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาทำโครงการเพื่อขายให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยหลักเกณฑ์จะต่างกันออกไปแล้วแต่พื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ พอจะสรุปได้ดังนี้

– จะต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 50 หน่วย สําหรับทุกเขต
– อาคารชุดจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่นอยกว่า 28 ตารางเมตร และต้องจําหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านบาท (รวมค่าทีดิน)
หรือจะต้องมีพื้นทีใช้สอยต่อหน่วยไม่นอยกว่า 31 ตารางเมตร และต้องจําหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหกแสนบาท (รวมค่าที่ดิน) ขึ้นอยู่กับโซนที่โครงการตั้งอยู่*

ตัวอย่าง โครงการที่เป็น BOI คือ
Regent Home บางซ่อน 2 เฟส 28
อยู่รวยคอนโด

Reach พหลโยธิน 52
The Excel คูคต
Lumpini Township รังสิต-คลอง 1
A Land Condo ไทรน้อย-เวสต์เกต
The Point Condo รังสิต-คลอง 6
The Diamond นวนคร-ตลาดไท

  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ