• 20 ก.พ. 2561

Re-Finance สำหรับผู้กู้ซื้อคอนโด

ใครที่กู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโด ในช่วง 3 ปีแรก ธนาคารมักจะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อดึงดูดให้เรามาใช้บริการ แล้วหลังจากนั้น จะเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว ทำให้ค่าใช้แต่ละปีเงินที่ผ่อนไปส่วนใหญ่ถูกใช้ไปจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น . เราจึงมักได้ยินเรื่อง Refinance ที่จะช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยได้ แต่ปกติการ Refinance ก็มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งหากไม่ศึกษาให้ดี อาจทำให้การ Refinance ไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เราสักเท่าไหร่ วันนี้มาดูกันครับว่าการ Refinance โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง... สำหรับผู้ที่คิดอยากจะกู้ซื้อคอนโด เรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษาก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร โดยแต่ละธนาคารมีหลักในการปล่อยสินเชื่อต่างกัน แต่สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของคอนโดก็จะต้องทราบว่า ดอกเบี้ยที่เราต้องชำระจะคงที่ใน 3 ปีแรก บางธนาคารอาจจะให้ดอกเบี้ยคงที่ถึง 5 ปี แล้วหลังจากนั้น ดอกเบี้ยในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นแบบลอยตัว ซึ่งแปลว่าจะต้องผ่อนชำระมากขึ้น วิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ดอกเบี้ยคงที่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยลอยตัว ก็จะมี 2 วิธี 1. ใช้เงินก่อนที่เราเก็บสะสมมาจ่ายทบเพื่อให้เงินต้นที่เหลืออยู่ลดลง เมื่อเงินต้นลดลงแล้ว จะทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยลดลงด้วยเช่นกัน แต่บางธนาคารอาจมีเงื่อนไขกำหนด “ห้าม” นำเงินมาทบก่อนกำหนดเวลา ต้องศึกษานโยบายของธนาคารให้ดีเสียก่อน 2. Re-Finance หรือกู้ยืมสินเชื่ออันใหม่มาแทน โดยเลือกดอกเบี้ยในอัตราใหม่ที่ถูกกว่าเดิม โดยคิดจากเงินต้นที่เหลือ หักในส่วนที่เราผ่อนชำระใน 3 ปีแรกแล้ว และนำไปขอสินเชื่อใหม่ วิธีการนี้จะช่วยทำให้ลดเงินต้นได้เร็วขึ้น แต่การ Re-Finance จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเข้ามาด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับการ Re-Finance 1. ค่าจดจำนอง คิดเป็น 1% ของเงินกู้ใหม่ แต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ถ้า Re-Finance กับธนาคารเดิม 2. ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน อยู่ที่ 0.25-2% ของเงินกู้ใหม่ แต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ถ้า Re-Finance กับธนาคารเดิม 3. ค่าธรรมเนียมการปล่อยกู้ ประมาณ 0-3% ของวงเงินกู้ใหม่ 4. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่ อัตรานี้จะเท่ากันทุกธนาคาร 5. ค่าประกันอัคคีภัย ที่ต้องจ่ายให้ธนาคารใหม่ หลังจากนำค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการ Re-Finance ที่ต้องชำระมาคำนวณแล้ว ก็จะพอทราบว่า การ Re-Finance นั้นคุ้มในระยะยาวหรือไม่ ในกรณีที่คำนวณแล้ว ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่คุ้มค่าในการโอนสินเชื่อไปธนาคารใหม่ เราขอแนะนำให้ท่านลองเจรจากับธนาคารเดิมที่ท่านผ่อนชำระอยู่ว่า พอจะปรับลดภาษีลงได้บ้างหรือไม่ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สามารถทำได้เช่นกัน By : Blue~BeRry
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศฟรี

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศฟรี! ได้เลย

    ลงประกาศ