รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดเลย

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวังสะพุง-นาหลวง(ทล.2140)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวังสะพุง-นาหลวง(ทล.2140)

 • 257 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,328,000 5,167 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวังสะพุง-นาหลวง(ทล.2140)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028813549) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 19 ปี , พื้นที่ใช้สอย 117 ตรม. , 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องนอน - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 14 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านวังไห - บ้านท่าสะอาด (ลย.3019)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านวังไห - บ้านท่าสะอาด...

 • 664 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,103,000 1,661 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านวังไห - บ้านท่าสะอาด (ลย.3019)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812009) - บ้านพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 159 ตรม. , 2 ห้องโถง - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 78 ตรม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 6 ปี , พื้นที่ใช้สอย 9 ตรม. **สิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกทล.2250 - บ้านห้วยสีเสียด (ลย.2038)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยกทล.2250 - บ้านห้วยสีเ...

 • 2524 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,846,000 2,712 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยกทล.2250 - บ้านห้วยสีเสียด (ลย.2038)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028813517) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - เพิงอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 108 ตร.ม. อายุอาคาร 9 ปี - ศาลาพักผ่อน และ รั้ว คสล. อายุอาคาร 9 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก - บ้านหนองเอี่ยน (ลย.3158)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก - บ้านหนองเอี่ย...

 • 1058 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,929,000 1,823 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนาแก - บ้านหนองเอี่ยน (ลย.3158)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814758) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล.210)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล....

 • 336 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,253,000 3,729 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล.210)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814900) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว คสล. , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม., 1 ห้องโถง
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

 • 104.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,463,000 14,027 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814453) - อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 257 ตรม. , 2 ห้องน้ำ - เพิงอเนกประสงค์ , อายุ 11 ปี **ที่ดินบางส่วนเป็นทางสาธารณฯ(เนื้อที่ประมาณ 29.60 ตร.ว.)ซึ่งธนาคารไม่กำหนดราคาขาย ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูลก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเชียงคาน - ด่านซ้าย (ทล.2195)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเชียงคาน - ด่านซ้าย (ทล....

 • 10857 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 34,019,000 3,133 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเชียงคาน - ด่านซ้าย (ทล.2195)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814794) - อาคารพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 231 ตร.ม. - โกดังชั้นเดียว(1) , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 960 ตร.ม. - อาคารตึกชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 64 ตร.ม. - โกดังชั้นเดียว(2) , อายุอาคาร 6 ปี , พื้นที่ใช้สอย 1,400 ตร.ม. - รั้ว , ลานคอนกรีต**ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน

 • 1019 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 9,308,000 9,134 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815135) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 252.50 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 312.50 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 8 ปี , พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 10 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล.210)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล....

 • 244 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,875,000 7,684 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวังสะพุง - อุดรธานี (ทล.210)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815134) -บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 209.50 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ -เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 2 ปี , พื้นที่ใช้สอย 9 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านทรัพย์มงคล - บ้านวังปลาป้อม

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านทรัพย์มงคล - บ้านวัง...

 • 12472 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 8,971,000 719 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านทรัพย์มงคล - บ้านวังปลาป้อม
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815064) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 233.80 ตร.ม. และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม 11 รายการ**ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายชุมแพ-เลย(ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายชุมแพ-เลย(ทล.201)

 • 102 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,385,000 13,578 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายชุมแพ-เลย(ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814116) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 225 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยไม่มีขื่อ (ซอยตัน) ถนนสายเลย - ด่านซ้าย (ทล.203)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยไม่มีขื่อ (ซอยตัน) ถนนสายเล...

 • 133.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,736,000 20,510 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยไม่มีขื่อ (ซอยตัน) ถนนสายเลย - ด่านซ้าย (ทล.203)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815224) - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 21 ปี , พื้นที่ใช้สอย 347.50 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 9 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายท่าลี่ - ปากห้วย (ทล.2115)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายท่าลี่ - ปากห้วย (ทล.2115)

 • 475.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,103,000 8,634 ฿/วา2
  • 5 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายท่าลี่ - ปากห้วย (ทล.2115)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815206) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 14 ปี , พื้นที่ใช้สอย 289 ตร.ม., 5 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 141 ตร.ม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 9 ตร.ม. - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 8 ปี , พื้นที่ใช้สอย 123.60 ตร.ม. - ลานคสล. , รั้ว อายุ 11 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านน้ำพาน - บ้านอาฮี (ลย.3180)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านน้ำพาน - บ้านอาฮี (ล...

 • 54 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 15,278 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านน้ำพาน - บ้านอาฮี (ลย.3180)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815774) บ้านพักอาศัยตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 37 ปี , พื้นที่ใช้สอย 205.75 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก - บ้านหนองเอียน (ลย.3158)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก - บ้านหนองเอียน...

 • 101 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,578,000 15,624 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนาแก - บ้านหนองเอียน (ลย.3158)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814757) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 175.70 ตร.ม., 4 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

 • 275 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,923,000 17,902 ฿/วา2
  • 6 นอน
  • 6 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815106) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 8 ปี, พื้นที่ใช้สอย 275.75 ตรม., 6 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเจริญรัฐ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเจริญรัฐ

 • 44 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,498,000 34,045 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเจริญรัฐ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814182) บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น , อายุอาคาร 20 ปี , พื้นที่ใช้สอย 189.50 ตรม., 4 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, และ รั้วยาว 53.50 ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ถนนเจริญรัฐ

ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ซอยสหก...

 • 834 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,270,000 8,717 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ถนนเจริญรัฐ
 •  
ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดแปลงที่ดินด้านทิศเหนือติดถนน กว้างประมาณ 25 ม. ลึกประมาณ 134 ม.บสส. รับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างระบุเป็นบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว เลขที่ 66 (ข้อมูลจากการสำรวจสภาพทรัพย์สินไม่ติดเลขที่)ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นทางสสาธารณประโยชน์ ผิวจราจร คสล. กว้างประมาณ 4 ม. เขตทางกว้างประมาณ 6 ม. รหัสทรัพย์สิน SAM : 3A2249
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเหมืองแพร่-นาเจริญ(ทล.1268)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเหมืองแพร่-นาเจริญ(ทล.12...

 • 1096 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,166,000 2,889 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเหมืองแพร่-นาเจริญ(ทล.1268)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815073) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 14 ปี, พื้นที่ใช้สอย 67.50 ตรม., 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ - อาคาร คสล.เก็บของ, อายุอาคาร 16 ปี, พื้นที่ใช้สอย 106 ตรม., 1 ห้องน้ำ - เพิงอเนอกประสงค์, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 320 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านกกดู่-บ้านน้ำพร (ลย.4014)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านกกดู่-บ้านน้ำพร (ลย....

 • 640 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,670,000 5,734 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านกกดู่-บ้านน้ำพร (ลย.4014)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815055) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 17 ปี, พื้นที่ใช้สอย 433 ตรม., 4 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 12 ปี, พื้นที่ใช้สอย 27.50 ตรม. - เพิงอเนกประสงค์, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 135 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลย - ด่านซ้าย (ทล.203)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลย - ด่านซ้าย (ทล.203)

 • 102.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,586,000 25,279 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเลย - ด่านซ้าย (ทล.203)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814739) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 293 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - รั้ว คสสล.และประตูเหล็ก , อายุ 12 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

 • 154.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,257,000 34,048 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 5 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809196) -บ้านพักอาศัย 2 ชั้น, อายุอาคาร 19 ปี, พื้นที่ใช้สอย 381.25 ตร.ม. 3 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ -รั้ว อายุ 19 ปี, ยาว 99 ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยหนองใหญ่ 6 ถนนสายเอราวัณ - บ้านวังเลา (ลย.3028)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยหนองใหญ่ 6 ถนนสายเอราวัณ - ...

 • 38 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 433,000 11,395 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยหนองใหญ่ 6 ถนนสายเอราวัณ - บ้านวังเลา (ลย.3028)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809495) บ้านพักอาศัยคสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 15 ปี, พื้นที่ใช้สอย 65 ตร.ม. , 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านซำแซง - บ้านสานตม (ลย.3002)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านซำแซง - บ้านสานตม (ล...

 • 92 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,718,000 18,674 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านซำแซง - บ้านสานตม (ลย.3002)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814407) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 237.25 ตร.ม., 4 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - ยุ้งข้าว , อายุอาคาร 11 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยไทยเจริญ 2 ถนนสายผาบิ้ง - หนองคัน (ทล.2250)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยไทยเจริญ 2 ถนนสายผาบิ้ง - ห...

 • 106.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,371,000 12,910 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยไทยเจริญ 2 ถนนสายผาบิ้ง - หนองคัน (ทล.2250)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814291) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 242.13 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - รั้ว , อายุ 8 ปี , ยาว 44 ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลย-เชียงคาน (ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลย-เชียงคาน (ทล.201)

 • 10534.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 25,194,000 2,392 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเลย-เชียงคาน (ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028816219) - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น, อายุอาคาร 20 ปี, พื้นที่ใช้สอย 679.25 ตร.ม. 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งหมด 7 รายการ **ทรัพย์บางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ก่อนการเสนอซื้อทรัพย์ ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนการเสนอซื้อ**
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายนาแก - หนองเอี่ยน (ลย.3153)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายนาแก - หนองเอี่ยน (ลย.31...

 • 391 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,830,000 4,680 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายนาแก - หนองเอี่ยน (ลย.3153)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809152) -อาคาร คสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 15 ปี, พื้นที่ใช้สอย 145 ตร.ม, 2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ -บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 20 ปี, พื้นที่ใช้สอย 180.50 ตร.ม, 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ -ยุ้งข้าว อายุอาคาร 20 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยศรีเค้ก ถนนสายปากห้วย - หนองผือ (ทล.2195)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยศรีเค้ก ถนนสายปากห้วย - หนอ...

 • 429 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,824,000 4,252 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยศรีเค้ก ถนนสายปากห้วย - หนองผือ (ทล.2195)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028808808) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 28 ปี , พื้นที่ใช้สอย 235.75 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ -อาคารเอนกประสงค์ , อายุอาคาร 28 ปี , พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม. -ยุ้งข้าว , อายุอาคาร 21 ปี , พื้นที่ใช้สอย 8 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยวัดป่าดงบ่อเหล็ก ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยวัดป่าดงบ่อเหล็ก ถนนมะลิวัล...

 • 236 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,097,000 8,886 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยวัดป่าดงบ่อเหล็ก ถนนมะลิวัลย์ (ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028811882) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 14 ปี , พื้นที่ใช้สอย 194.75 ตรม. , 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ -บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 10 ปี , พื้นที่ใช้สอย 37.25 ตรม. , 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 13 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก-บ้านหนองผำ (ลย.3011)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก-บ้านหนองผำ (ลย....

 • 311 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,951,000 6,273 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนาแก-บ้านหนองผำ (ลย.3011)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815710) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 18 ปี, พื้นที่ใช้สอย 339 ตรม., 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ - ยุ้งข้าว, อายุอาคาร 18 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองเลย เลย

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองเลย เลย

 • 113 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 7,965 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองเลย เลย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4201100801) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านนาบอน)
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลย - เชียงคาน (ทล.201)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลย - เชียงคาน (ทล.201)

 • 43.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 414,000 9,606 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายเลย - เชียงคาน (ทล.201)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815071) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 17 ปี , พื้นที่ใช้สอย 124.80 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ด่านซ้าย เลย

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว ด่านซ้าย เลย

 • 202 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 555,000 2,748 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ด่านซ้าย เลย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4205100051) ขายบ้านเดี่ยว (ห้วยตาด)
ขายบ้านเดี่ยว ซอยเชียงคานซอย5บน ถนนเลย-เชียงคาน : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ซอยเชียงคานซอย5บน ถนนเลย-เชียงคาน

 • 39 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,200,000 30,769 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • SE
 • -
 • ซอยเชียงคานซอย5บน ถนนเลย-เชียงคาน
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ซอยเชียงคานซอย5บน ถนนเลย-เชียงคาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 120 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาขาย 1.20 ล้านบาท (30,769.23 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2560 (อายุ 5 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนเชียงคาน - บ้านโพน : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ถนนเชียงคาน - บ้านโพน

 • 18 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,990,000 110,556 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 4 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • E
 • -
 • ถนนเชียงคาน - บ้านโพน
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนเชียงคาน - บ้านโพน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน ราคาขาย 1.99 ล้านบาท (110,555.56 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2556 (อายุ 9 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ซอยแสนสุข ถนนนาโคก ปากหมาก : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ซอยแสนสุข ถนนนาโคก ปากหมาก

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,150,000 11,500 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • E
 • -
 • ซอยแสนสุข ถนนนาโคก ปากหมาก
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ซอยแสนสุข ถนนนาโคก ปากหมาก เนื้อที่ 100 ตารางวา 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 110 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาขาย 1.15 ล้านบาท (11,500.00 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2562 (อายุ 3 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์ : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยว ถนนมะลิวัลย์

 • 39 วา2 รับนายหน้า
 • 18,000,000 461,538 ฿/วา2
  • 6 นอน
  • 5 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนมะลิวัลย์
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนมะลิวัลย์ เนื้อที่ 39 ตารางวา 2 ชั้น 6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน ราคาขาย 18.00 ล้านบาท (461,538.46 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2553 (อายุ 12 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ถนนเลย-เชียงคาน : เจ้าของขายเอง

ขายบ้านเดี่ยว ถนนเลย-เชียงคาน

 • 10000 วา2 รับนายหน้า
 • 4,500,000 450 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • E
 • -
 • ถนนเลย-เชียงคาน
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนเลย-เชียงคาน เนื้อที่ 10000 ตารางวา 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 4000 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาขาย 4.50 ล้านบาท (450.00 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2558 (อายุ 7 ปี)
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ถนนถนนสายบ้านสงาว-เชียงกลม

ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ถนนถนนสายบ้านสงาว-เชียงกลม

 • 53 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,790,000 33,774 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนถนนสายบ้านสงาว-เชียงกลม
 •  
ทรัพย์ธนาคาร บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง ถนนถนนสายบ้านสงาว-เชียงกลม เนื้อที่ 53 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.79 ล้านบาท (33,773.58 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองเลย เลย

ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองเลย เลย

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,540,000 25,400 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองเลย เลย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง เมืองเลย เลย เนื้อที่ 100 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 2.54 ล้านบาท (25,400.00 ฿/ตร.ว.)