รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว บ้านระหัด

บ้านระหัด ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว บ้านระหัด

 • 75 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 550,000 7,333.33 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 550,000.00 บาท (7,333.33 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว โสกเชือก

โสกเชือก ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว โสกเชือก

 • 129 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 780,000 6,046.51 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 780,000.00 บาท (6,046.51 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยเข้าวัดผการาม ถนนหนองบัวแดง-เกษตรฯ

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยเข้าวัดผการาม ถนนหนองบัวแ...

 • 55 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 525,000 9,545.45 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเข้าวัดผการาม ถนนหนองบัวแดง-เกษตรฯ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ซอยเข้าวัดผการาม ถนนหนองบัวแดง-เกษตรฯ 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 525,000.00 บาท (9,545.45 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยหมื่น-หนองแต้ ถนนเกษตรฯ-หนองบัวแดง

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยหมื่น-หนองแต้ ถนนเกษตรฯ-ห...

 • 122 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,145,000 9,385.25 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยหมื่น-หนองแต้ ถนนเกษตรฯ-หนองบัวแดง
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ซอยหมื่น-หนองแต้ ถนนเกษตรฯ-หนองบัวแดง 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.15 ล้านบาท (9,385.25 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยรพช.ตลาดทราย-กุดกว้า ถนนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว ซอยรพช.ตลาดทราย-กุดกว้า ถนนภ...

 • 377 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 745,000 1,976.13 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยรพช.ตลาดทราย-กุดกว้า ถนนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว ซอยรพช.ตลาดทราย-กุดกว้า ถนนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 745,000.00 บาท (1,976.13 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

ทรัพย์ธนาคารโดย อาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

 • 119 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 830,000 6,974.79 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 830,000.00 บาท (6,974.79 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

 • 79 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,030,000 13,037.97 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เนื้อที่ 79 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 188 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 1.03 ล้านบาท (13,037.97 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บ้านกุดเลาะ

บ้านกุดเลาะ ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บ้านกุดเลาะ

 • 57.65 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 980,000 17,000.00 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เนื้อที่ 57.65 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 980,000.00 บาท (17,000.00 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

 • 40.25 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 455,000 11,304.35 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เนื้อที่ 40.25 ตารางวา 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 455,000.00 บาท (11,304.35 ฿/ตร.ว.)
ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บ้านโนนหินลาด

บ้านโนนหินลาด ทรัพย์ธนาคารโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บ้านโนนหินลาด

 • 45 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 270,000 9,333.33 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร(รหัส) บ้านเดี่ยวเจ้าของทรัพย์ธนาคารเอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เนื้อที่ 32.14 ตารางวา 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาทรัพย์ธนาคาร 300,000.00 บาท (9,333.33 ฿/ตร.ว.)

ประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ

ดูประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝดอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด